Sök
 • White papers

  Affärsnyttan med data- och integrationsarbete

  Vad kännetecknar de företag som lyckas jobba framgångsrikt med sin data? Hur långt har nordiska verksamheter kommit avseende data- och integrationsmognad, vilken affärsnytta skapar de med data, och vad gör de verksamheter som lyckas bäst gör annorlunda jämfört med andra.

 • White papers

  Kostnadskontroll med effektiva dataflöden

  I svåra tider är det viktigt att rikta in dina ansträngningar där de ger bäst effekt. Detta white paper förklarar hur sammankopplade system och applikationer leder till effektiva dataflöden och gör det möjligt att påskynda förändringsprocessen.

 • White papers

  Ta kontroll över din IT-miljö!

  Att hålla ditt IT-underhåll på en hanterbar och kostnadseffektiv nivå krävs en IT-arkitektur med inbyggd spårbarhet och verktyg som gör att du kan korrigera fel utan att förlora någon information.

 • White papers

  B2B med iCore

  Webblösningar för e-business har blivit ett populärt komplement till automatiserade B2B / EDI-lösningar. Företag använder webbaserade e-businessportaler för att marknadsföra sina produkter till nya och befintliga kunder.

 • White papers

  Varför ska man ha en integrationsstrategi?

  Med en integrationsstrategi och rätt integrationsverktyg är det möjligt att ställa in dina system för att kommunicera med varandra, vilket gör det enklare att automatisera processflöden och uppnå en hög nivå av kontroll.

 • White papers

  SOA the iCore Way

  Service Oriented Architecture, eller SOA, är ett tillvägagångssätt för programvarudesign och programvaruarkitektur där olika applikationer ger varandra självständiga och löst kopplade tjänster. Tanken är att låta IT-systemen anpassa sig till affärsbehovet istället för tvärtom.