Sök

SOA the iCore Way

Service Oriented Architecture, eller SOA, är ett tillvägagångssätt för programvarudesign och programvaruarkitektur där olika applikationer ger varandra självständiga och löst kopplade tjänster. Tanken är att låta IT-systemen anpassa sig till affärsbehovet istället för tvärtom.

För att ladda ner detta white paper, klicka på länken:

White paper: SOA the iCore Way

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig:
  • Nyheter

    ASSA ABLOY – stort fokus på affärsintegration

    För att nå framgång i sina flödesprojekt, har ASSA ABLOY Entrance Systems valt att fokusera på integration och att skapa en löst kopplad SOA-arkitektur för att stödja den ständigt föränderliga värld som divisionen är verksam i.