Sök

Digitalisera med smarta integrationslösningar!

När du kopplar ihop dina system och applikationer öppnas nya möjligheter att automatisera och förbättra dina affärsprocesser. Företag som lyckas utnyttja potentialen i integration blir mer agila och lönsamma.

På iCore har vi utvecklat integrationslösningar för företag och organisationer i nästan alla branscher. Enligt vår erfarenhet ligger nyckeln till framgångsrik integration huvudsakligen i två komponenter:

  • Ett väletablerat integrationsramverk som stöds i hela organisationen. Ramverket innehåller viktiga komponenter som integrationsstrategi, riktlinjer och rolldefinitioner.
  • En kraftfull och mångsidig plattform för affärsintegration som ger dig full kontroll över din data och dina affärsflöden.

 

Varför behövs ett integrationsramverk?

Syftet med integrationsramverket är att tydligt beskriva hur företaget använder integration för att nå sina affärsmål, samt att definiera gränserna för nuvarande och framtida projekt. Utan ramar kan du bli sittande med ett stort antal inkonsekventa lösningar av låg kvalitet som inte fungerar bra tillsammans.

 

Läs mer om integrationsramverket


 

Välj rätt plattform

Din integrationsplattform ska kunna stödja allt som krävs för att realisera er vision och affärsstrategi. Plattformen måste tillhandahålla:

  • En teknisk arkitektur som underlättar implementering av både API- och SOA-integrationsscenarier. Arkitekturen ska stödja en hög nivå av återanvändning och minimera beroenden mellan system.
  • Kraftfulla utvecklingsverktyg som låter dig utveckla lösningar skräddarsydda efter dina affärsbehov.
  • En rik uppsättning funktioner för övervakning, spårning och larm. Om ett fel uppstår måste det vara enkelt att ta reda på exakt var och varför det hände. När felet har åtgärdats bör processningen fortsätta vid den exakta punkt där den avbröts.

 

Läs om iCore Integration Suite

 

 

Vad du får

När utvecklingen av integrationslösningar sker i ett eget produktlager har det flera positiva effekter ur ett ledningsperspektiv:

  • Du kommer att ha en datainfrastruktur som lättare kan anpassas till dina affärsmål. När du gör ändringar i lösningen, till exempel lägger till system eller verktyg, påverkar det bara integrationsarkitekturen lokalt.
  • Du kommer att kunna få ut mer av dina befintliga system och behöver inte uppgradera eller byta ut dem så ofta som tidigare.
  • Du kommer att ha väldokumenterade, standardiserade lösningar som inte kommer att ligga i händerna på en enskild person. Det personliga beroendet minskar avsevärt, liksom de administrativa kostnaderna.
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: