Sök

Digitalisera med smarta integrationslösningar!

När du kopplar ihop dina system och applikationer öppnas nya möjligheter att automatisera och förbättra dina affärsprocesser. Företag som lyckas utnyttja potentialen i integration blir mer agila och lönsamma.

På iCore har vi utvecklat integrationslösningar för företag och organisationer i nästan alla branscher. Enligt vår erfarenhet ligger nyckeln till framgångsrik integration huvudsakligen i två komponenter:

 • Ett väletablerat integrationsramverk som stöds i hela organisationen. Ramverket innehåller viktiga komponenter som integrationsstrategi, riktlinjer och rolldefinitioner.
 • En kraftfull och mångsidig plattform för affärsintegration som ger dig full kontroll över din data och dina affärsflöden.

Varför behövs ett integrationsramverk?

Syftet med integrationsramverket är att tydligt beskriva hur företaget använder integration för att nå sina affärsmål, samt att definiera gränserna för nuvarande och framtida projekt. Utan ramar kan du bli sittande med ett stort antal inkonsekventa lösningar av låg kvalitet som inte fungerar bra tillsammans.

Integrationsstrategi

När vi arbetar med kunder för att skapa en integrationsstrategi, utgår vi vanligtvis från följande grundläggande principer:

 • Tillåt gradvis ”ad-hoc” implementering av integrationslösningar. Det bör vara möjligt att starta i liten skala och utöka lösningen över tid. Försök inte göra allt på en gång!
 • Främja utvecklingen av en arkitektur baserad på "löst kopplade" komponenter.
 • Skapa en flexibel infrastruktur där informationsflödena kan anpassas till dagens affärsbehov. Inget företag ska behöva ge upp affärsmöjligheter på grund av rigida system och applikationer.
 • Data ska bara behöva anges en gång. Du ska aldrig behöva ange samma data på två ställen. Data redigeras alltid uteslutande i källsystemet och bör göras tillgänglig för alla tjänster eller funktioner som behöver den.

Guidelines

Guidelines beskriver hur dina lösningar dokumenteras, hur ändringar hanteras, vilka namnkonventioner som ska användas, och så vidare.

Kompetens

Ett Integration Competence Center (ICC) består av såväl interna som externa nyckelpersoner som ansvarar för att implementera integrationsstrategin, underhålla och övervaka befintliga lösningar och utveckla nya lösningar i linje med integrationsstrategin och affärsmålen. Att ha en ICC på plats är en grundläggande förutsättning för att regelbundet utvärdera "integrationsmiljön" hos företaget, undvika teknisk skuld och se till att befintliga integrationskomponenter återanvänds på ett optimalt sätt.

Välj rätt plattform

Din integrationsplattform bör kunna stödja alla krav som beskrivs i din integrationsstrategi. Plattformen måste tillhandahålla:

 • En teknisk arkitektur som underlättar implementering av både API- och SOA-integrationsscenarier. Arkitekturen ska stödja en hög nivå av återanvändning och minimera beroenden mellan system.
 • Kraftfulla utvecklingsverktyg som låter dig utveckla lösningar skräddarsydda efter dina affärsbehov.
 • Utmärkta funktioner för styrning och kontroll, alla tillgängliga på ett ställe.
 • En rik uppsättning funktioner för övervakning, spårning och larm. Om ett fel uppstår måste det vara enkelt att ta reda på exakt var och varför det hände. När felet har rättats bör behandlingen fortsätta vid den exakta punkt där det avbröts.

Vad du får

När utvecklingen av integrationslösningar sker i ett dedikerat produktlager har det flera positiva effekter ur ett ledningsperspektiv:

 • Du kommer att ha en datainfrastruktur som lättare kan anpassas till dina affärsmål. När du gör ändringar i lösningen, till exempel lägger till system eller verktyg, påverkar det bara integrationsarkitekturen lokalt.
 • Du kommer att kunna få ut mer av dina befintliga system och behöver inte uppgradera eller byta ut dem så ofta som tidigare.
 • Du kommer att ha väldokumenterade, standardiserade lösningar som inte kommer att ligga i händerna på en enskild person. Det personliga beroendet minskar avsevärt, liksom de administrativa kostnaderna.
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig:
 • Partnercase

  iCore and Columbus samarbetar för att göra integrationen enkel

  IT-konsultföretaget Columbus (tidigare iStone) använder iCore-produkter och tjänster för att hjälpa kunderna att anpassa sig och trivas i ett snabbt föränderligt digitalt landskap.

 • Partnercase

  Ismotec: "Idag finns det inget IT-projekt utan integration"

  Ismotec använder sitt expertis- och partnernätverk för att ge sina kunder fler möjligheter att förenkla, förbättra och säkra sin verksamhet.

 • Nyheter

  Möt Hans Gillior - expert på digital transformation

  Vi är glada att kunna välkomna Hans Gillior som gästskribent på iCore-bloggen! Hans är specialist på IT/digital transformation och företagseffekterna av digitalisering och globalisering.

 • Nyheter

  iCore samarbetar med Arribatec

  iCore har ingått partnerskap med Arribatec, ett konsult- och mjukvaruföretag som levererar lösningar i världsklass genom en kombination av rätt personer, system och processer.

 • Nyheter

  MM Sports registrerar sig för molnintegrationstjänst

  Detaljhandelskedjan MM Sports har beslutat att investera i en integrationsmolnlösning för att stödja deras tillväxt och långsiktiga strategi för att bli en ledande leverantör av sportkläder och kosttillskott av hög kvalitet.

 • Nyheter

  Orango skapar en mångsidig iCore-baserad integrationstjänst

  ERP-specialisten Orango har beslutat att använda iCore Integration Suite som en grund för en ny integrationstjänst.

 • Nyheter

  MTR Nordic investerar i ett strategiskt partnerskap

  MTR Nordic har beslutat att arbeta med iCore för att upprätta en integrationsstrategi och använda iCore Integration Suite som sin företagsintegrationsplattform.

 • Nyheter

  iCore stöder tillväxtstrategin på Swegon

  Swegon, ett marknadsledande företag inom ventilations- och klimatsystem, har beslutat att använda iCore Integration Suite som sin företagsintegrationslösning.

 • Nyheter

  iCore hjälper Speed Group att omvandla sin IT-miljö

  Speed Group har beslutat att använda iCore-produkter och tjänster för att uppgradera och omvandla sin IT-miljö. iCore kommer att ansvara för att hantera transformationen på flera nivåer samt implementera iCore Integration Suite (iCIS) som den viktigaste integrationsplattformen.

 • Nyheter

  Västra Götalandsregionen investerar i en klustrad lösning

  Västra Götalandsregionen (VGR) har beslutat att inrätta en testmiljö bestående av två klustrade iCore-servrar.

 • Tech

  OPC-funktionalitet i iCIS hjälper till att effektivisera produktionsflöden

  I ett aktuellt projekt har iCorekunden Santa Maria kunnat använda OPC-funktionerna i iCIS för att effektivisera deras produktionsflöde.

 • White papers

  Varför ska man ha en integrationsstrategi?

  Med en integrationsstrategi och rätt integrationsverktyg är det möjligt att ställa in dina system för att kommunicera med varandra, vilket gör det enklare att automatisera processflöden och uppnå en hög nivå av kontroll.

 • Kundcase

  Förbättrat kassaflöde hos ASSA ABLOY Entrance Systems

  Serviceteknikerna på ASSA ABLOY Entrance Systems behövde en ny lösning som gjorde det möjligt för dem att få arbetsorder när de var ute på fältet.

 • White papers

  SOA the iCore Way

  Service Oriented Architecture, eller SOA, är ett tillvägagångssätt för programvarudesign och programvaruarkitektur där olika applikationer ger varandra självständiga och löst kopplade tjänster. Tanken är att låta IT-systemen anpassa sig till affärsbehovet istället för tvärtom.

 • Nyheter

  ASSA ABLOY – stort fokus på affärsintegration

  För att nå framgång i sina flödesprojekt, har ASSA ABLOY Entrance Systems valt att fokusera på integration och att skapa en löst kopplad SOA-arkitektur för att stödja den ständigt föränderliga värld som divisionen är verksam i.

 • Kundcase

  E-handel växer hos Atea

  Ett starkt försäljningsargument för Area är att all order- och fakturahantering kan utföras elektroniskt och automatiskt. Detta gynnar både Area och dess kunder.

 • Kundcase

  En strömlinjeformad inköpsprocess hos Atea

  Atea gick igenom en expansiv tillväxtfas, och ledningen och framför allt kunderna krävde en snabb och enkel lösning för administrationen av hela inköpsprocessen.

 • Kundcase

  Kinnarps sparar pengar med e-handel

  Kinnarps beställer hundratals artiklar från hundratals leverantörer varje dag. Genom att digitalisera order- och fakturahanteringen mot de fem stora leverantörerna sparar företaget mycket tid och pengar.

 • Kundcase

  E-handel stöder komplexa produktkonfigurationer

  För att hantera en enorm mängd komplexa beställningar krävdes att Kinnarps skapade en lösning som lätt kunde integreras med de interna systemen.

 • Kundcase

  Kinnarps tar kontroll över sin IT-miljö

  "Vår tidigare lösning var som en bil utan ratt. Med iCore kan vi göra vad vi vill - om något saknas bygger vi det bara själva".