iCore-Radar med källtext_org.png

Digitalisering på riktigt kräver helt nya företagsbeslut!

Radar Groups senaste rapport "Affärsnyttan med ett moget data- och integrationsarbete" tar avstamp i dagens situation och visar på best practices för hur företag kan använda data för att skapa affärsvärde. Vad är det som avgör om om du är ett moget eller omoget företag när det gäller digitalisering? Ta del av de senaste spaningarna från analytikerna på Radar, och få insikt i hur du bäst använder data för att skapa affärsvärde.

Radar kommer att presentera fyra avgörande attribut du behöver ta beslut om samt genomföra för att lyckas med din digitalisering. Vi kommer också att presentera två business case från rapporten, som tar upp utmaningar och vunna affärsnyttor inom branscherna detaljhandel och fastighetsförvaltning.

Visste du att:

  • Bara 2 av 10 företag anser sig ha insikter och förmåga att jobba med sin data vertikalt inom organisationen.
  • Bara 1 av 10 anser sig kunna jobba tvärfunktionellt med sin data.

Detta är oroväckande när man beaktar att svenska företags konkurrenskraft hänger på en hög grad av digitalisering och processautomatisering - vi har helt enkelt inte råd att vara dåliga på det här! Så vad kännetecknar de företag som lyckas jobba framgångsrikt med sin data?

För dig som deltar på vår inspirationsfrukost väntar rapporten i mail som efterlämnandematerial. Så se till att bli en av dom första som får ta del av den! 

Välkommen till inspirationsfrukost - Anmäl dig här!