• Datum
  • Plats Online

iCore Alumni – Produktägare och AIM

iCore Alumni är en serie webbinarier riktade till för dig som jobbar med integrationer, digitalisering och IT-arkitektur.

Vid det här tillfället får du träffa våra produktägare Louise, Simon och Peter. Förutom att presentera sig själva och deras respektive produktansvar så kommer dom också att berätta mer om vårt nya Product board.

I detta webbinarie:

  • Presentation av produktägare och Product board
  • Produktvision
  • Roadmap/produktutveckling
  • Demo iCore Portal och AIM (Application Integration Map) Startar vid 20:33.