AdobeStock_375393383.jpeg

Ekonomi och finans – mer datadrivet än nånsin!

Ekonomiavdelningens roll är bredare och mer dynamisk än någonsin – idag ligger fokus på realtidsdataanalys, framåtblickande beslutsfattande och att mäta prestation på traditionellt ”icke-finansiella” områden som hållbarhet, kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Detta kräver mycket av dig som CFO. Du behöver, förutom ett kompetent team och ett brett kontaktnät, tillgång till pålitliga data från alla hörn av verksamheten. Känner du att har det du behöver för att lyckas?

De nyckelfaktorer som drivit på förändringen inom ekonomi & finans är framförallt:

  • Den snabba teknikutvecklingen – det har blivit lättare att samla in stora mängder data i realtid, vilket gjort det möjligt för ekonomiavdelningar att byta fokus från reaktiv, historisk rapportering till proaktiv, framåtblickande analys.
  • Den ökade komplexiteten - ekonomiavdelningar måste vara agila och lyhörda för förändrade marknadsförhållanden. Detta har lett till en större tonvikt på prognoser och scenarioplanering, samt utveckling av mer sofistikerade finansiella modellerings- och analysverktyg.
  • Nya faktorer som driver affären –hållbarhet, kundnöjdhet och medarbetarengagemang, är nu framgångsdrivande faktorer. Att kunna samla in data kring detta kräver att ekonomiavdelningar samarbetar med andra avdelningar för att utveckla och spåra lämpliga nyckeltal (KPI:er).

Dålig datakvalitet förstör stora affärsvärden. Forskning har visat att organisationer uppskattat kostnaden för dålig datakvalitet till i genomsnitt 15 miljoner dollar per år.

(Gartner, 2018)
AdobeStock_369027912.jpeg

Vad betyder detta för dig som CFO?

Alla ekonomiavdelningens huvuduppgifter, inklusive budgetering, prognostisering, rapportering, och riskhantering är beroende av data. Utan tillgång till korrekta, relevanta och aktuella data kommer du som CFO inte att kunna hantera finansiella resultat effektivt och identifiera möjligheter till tillväxt och förbättring.

En stor utmaning är att data som tidigare låg samlade i ekonomisystemet är nu utspridda i olika system i verksamheten, och skapas kontinuerligt i interaktion med kunder och andra parter.

Du (och ditt team) behöver

För att kunna fullfölja ditt och din avdelnings uppdrag behöver ni:

  • Aktuell ekonomidata för att följa upp mål om tillväxt, kostnader, lönsamhet och hållbarhet.
  • Systemsstöd och verktyg – System för att lagra ”masterdata”, integrationer mellan systemen och BI-analysverktyg som skapar nya insikter.
  • Ett brett kontaktnät och en organisation som stöder ert uppdrag och jobbar aktivt för att dela insikter och data tvärfunktionellt. 

Hur iCore kan hjälpa dig

Vår integrationsplattform, kombinerat med vår expertis och erfarenhet inom integration, skapar förutsättningar för att du som CFO ska ha bästa möjliga översikt och kontroll:

  • Tillgänglighet – se till att data blir tillgänglig när och där den behövs . Dataflöden blir spårbara, vilket är ett absolut krav för att kunna hantera gällande regler för t ex compliance och GDPR.
  • Automatisering – automatisera dataflöden och eliminera manuella steg i processer.
  • Minskade IT-kostnader. Undersökningar visar att integration utgör 50% av kostnaden i IT-projekt. Genom att hantera integration på ett strukturerat och standardiserat sätt kan du minska dina kostnader avsevärt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss