37876975.jpeg

Vi hjälper dig överleva ERP-bytet!

Att byta ut sitt affärssystem (ERP) är en av de mest komplexa, tidsödande och kostsamma projekt ett företag kan ta sig an. Vi på iCore har hjälpt många företag genom detta på ett strukturerat sätt, med låga kostnader och minimala produktionsstörningar. Hemligheten stavas processbaserad integration och lösa kopplingar!

I dagens affärsklimat behöver man vara snabbrörlig för att överleva och vara konkurrenskraftig. Men många företag har en IT-miljö som är allt annat än flexibel. Infrastrukturen är ofta byggd kring ett gigantiskt ERP, en ”monolit” med en massa punkt-till-punktkopplingar till andra system och appar – ett resultat av att man under en lång tid underinvesterat i IT och kanske generellt inom bolaget har låg kunskap om IT och infrastruktur, vilket över tid skapat en stor teknisk skuld. På många företag har dessutom IT-avdelningen vuxit fram ur en ren driftsroll, och CIO:n har fortfarande inte välkomnats i ”finrummet” (ledningsgruppen).

Till slut blir situationen ohållbar och då kommer snilleblixten – Vi byter ut affärssystemet!

Man anlitar konsulter, plöjer ner enorma belopp för att sjösätta det nya ERP:et och skapa kopplingar mot andra system. Det funkar bra en tid, men så går det några år och maskineriet börjar gnissla.

Missnöjet gror, det suckas i korridorerna och till slut får någon en snilleblixt – Vi byter ut affärssystemet!

Bygg för framtiden - inkludera integration tidigt i processen

Att byta ut sitt ERP är ingen universalmedicin. Även om det mycket väl kan vara motiverat att byta ut systemet om det inte längre stödjer verksamhetens kärnprocesser, finns risken att man lätt halkar tillbaka in i gamla vanor.

Vi på iCore rekommenderar att ni i samband med ERP-bytet tar ett helhetsgrepp och skapar en infrastruktur som ger er mer flexibilitet och minskar beroendet av ERP:et i framtiden. Detta gör ni bäst genom att betrakta ERP:et som ett system i mängden och istället använda en integrationsplattform och skapa ”lösa kopplingar” mellan plattformen och alla system och appar.

Vad du får

  • En modern infrastruktur – mer flexibilitet och en större förmåga att hantera förändringar.
  • Oberoende - du undviker inlåsning och öppnar upp för ”best-of-breed”. Du slipper sitta i knät på en enskild ERP-leverantör, som t ex hellre vill sälja in sin lagermodul än integrera mot ditt befintliga WMS.
  • Minskad teknisk skuld – eller rättare sagt, en möjlighet att bygga bort teknisk skuld genom kontinuerliga förbättringar.
  • Minskade kostnader för integration (integration är uppemot 50% av kostnaden i IT-projekt).

Ta chansen att skapa en mer dynamisk IT-infrastruktur

Med iCore organiseras data och processer kring integrationsplattformen. På så vis underlättas både bytet av affärssystemet och möjligheten att lägga till eller ta bort ny funktionalitet från andra applikationer och system.

Med vår integrationsplattform kommer ni få en mer dynamisk IT-infrastruktur, där det blir lättare att lägga till och ta bort applikationer, och ni får bättre kontroll över era affärsprocesser och er data.

Kontakta oss