AdobeStock_539939273.jpeg

Smidigare on- och offboarding av personal

Onboarding och offboarding av personal är en central del i företagens HR-processer och har stor betydelse för både medarbetarnas upplevelse och företagets effektivitet.

En välplanerad och strukturerad onboarding hjälper nyanställda att snabbt bli produktiva och engagerade i sin nya arbetsmiljö, medan en smidig offboarding säkerställer att det inte uppstår onödiga hinder, risker eller kostnader vid en medarbetares avslut.

Genom att automatisera hela eller delar av processerna kan HR-avdelningen frigöra tid och resurser för att fokusera på mer strategiska och värdeskapande uppgifter. Detta kan innebära att de kan ägna mer tid åt att stödja nyanställda och hjälpa dem att snabbt bli en del av företaget.

Dubbelarbete och licenskostnader minskar med automatisering 

Automatisering är A och O när det kommer till on- och offboarding. Förutom snabb integration av nyanställda optimeras vardagliga rutiner för samtliga medarbetare. Med minimal manuell inblandning i repetitiva administrativa uppgifter och funktioner minskar risken för dubbelarbete och felinmatning. Mer tid frigörs för värdeskapande, kreativt arbete och effektivisering av verksamheten.

Vid offboarding avslutas automatiskt medarbetarens behörighet till olika system samt alla licenser så att verksamheten inte betalar för onödiga licenskostnader. För att kunna leva upp till GDPR är det även viktigt att på ett enkelt och tillförlitligt sätt rensa bort personliga uppgifter kring den före detta anställde.

Hur iCore kan hjälpa dig

Automatisering och integration av system är avgörande för att förenkla och förbättra onboarding och offboarding av personal. Genom att säkerställa att HR-, IT- och utbildningssystem samt system för dokumenthantering och kommunikation arbetar tillsammans kan företag spara tid och resurser, samtidigt som de skapar en mer engagerande och stödjande arbetsmiljö för sina anställda.

Vill du veta mer?

Kontakta oss