Bygg integrationer på nolltid!

iCores acceleratorer inkluderar branschstandarder, praxis och paketerade anslutningar / processer för ett stort antal ledande applikationer.

Anslut snabbt med förbyggda acceleratorer för kritiska företagsapplikationer, databaser och protokoll.

ERP och Finans

ERP-system, eller affärssystem, hanterar företagets viktigaste affärsprocesser. Affärssystem hanterar ofta data i realtid över olika avdelningar (tillverkning, inköp, försäljning, redovisning etc.), och behöver därför ofta integreras mot många andra mer specialiserade system samt med kunder och leverantörer.

Customer Relationship Management (CRM)

CRM-system hjälper dig att hantera dina kundrelationer och marknadsaktiviteter. CRM-system är ofta integrerade mot ERP, WMS och e-handelsplattform.

E-handel (plattformar / marknadsplatser)

E-handel är, enkelt uttryckt, aktiviteten att elektroniskt köpa eller sälja produkter via onlinetjänster. Typiska affärsscenarier är Business-to-business (B2B) och Business to Consumer (B2C), köp och försäljning. E-handelsplattformen interagerar ofta med system som ERP, CRM, WMS och PIM.

Product Information Management (PIM)

Ett PIM-system kan beskrivas som ett centralt nav för produktdata som används för att distribuera information till försäljningskanaler som e-handelswebbplatser, produktkataloger, marknadsplatser för sociala medier och elektroniska dataflöden till handelspartners.

Point of Sale (POS)

Ett POS-system (kassasystem) gör det möjligt att ta emot betalningar från kunder och hålla koll på försäljningen. POS-systemet är med fördel integrerat med andra system i "order to cash"-processen.

Warehouse Management System (WMS)

Ett lagerhanteringssystem (WMS) är utformat för att stödja och optimera lagerfunktionalitet och hantera distributionscenter. Ett WMS behöver interagera med flera system i IT-miljön, som t ex ERP, CRM, PIM och e-handelsplattform. 

Transport Management System (TMS)

Ett transporthanteringssystem (TMS) utgör en delmängd av supply chain management och ingår ofta som en del i affärssystemet. TMS-system integreras ofta mot ERP, WMS och tredjepartslogistik

 • Centiro logo.jpg
 • Hogia_logo.png
 • optidev-logo.jpg
 • Logtrade-logo-1300px.png
 • ToIncrease.jpg
 • Transics_Logo_300dpi_CMYK.jpg

AP invoice automation

Automatisering av leverantörskonton innebär att man använder programvara för att digitalisera faktureringsprocessen mot leverantörer för att skapa snabbare och mer kostnadseffektiva arbetsflöden.

Fintech

Fintech-applikationer är specialiserade på automatisering av finansiella processer (t ex cash management) och betallösningar inom olika branscher. De behöver vara integrerade mot bland annat ERP och kreditinstitut.

 • Cashbook Logo Black - no Background.png
 • MrShoebox_logo.png

Workforce management

Specialiserade system inom Workforce management hanterar processer relaterade till rekrytering, bemanning, tidrapportering och löneadministration. De är ofta integrerade mot HR-system, ERP och POS (Point of Sale). 

 • intelliplan_logo.png
 • Quinyx_logo.png

Human Resource management

HRM-system används att kombinera ett antal nödvändiga HR-funktioner, till exempel lagring av medarbetardata, lönehantering, rekrytering, tid och närvaro, och kompetens- och utbildningsregister.

 • Visma-logga.png
 • Verismo_logo.png

Office automation / webappar

Integration mot diverse applikationer inom t ex projektplanering, samarbete och produktivitet.