AdobeStock_272303594.jpeg

Data hjälper inköpsavdelningen hantera risk

Länge sågs inköp som en backoffice-funktion som ansvarade för att köpa varor och tjänster till lägsta möjliga pris. Men med tiden har inköp utvecklats till en strategisk funktion som ansvarar för att driva värde i hela organisationen.

De största utmaningarna för inköpsavdelningen idag kretsar kring hanteringen av risk och komplexitet i leveranskedjor, samt att hitta en balans mellan kostnad och kvalitet. 

  • Företag måste kunna identifiera och hantera risk i alla steg i sina leveranskedjor för att säkerställa att verksamheten inte är onödigt sårbar. Detta kräver en djup förståelse för leverantörer och deras verksamhet, samt en förmåga att övervaka leverantörernas prestationer över tid.
  • Inköpsteam måste kunna hantera komplexitet. När försörjningskedjorna blir mer komplexa måste inköpsteamen kunna hantera flera leverantörer över flera geografiska områden. Detta kräver en förmåga att hantera relationer effektivt och att samordna aktiviteter över olika delar av organisationen.
  • Inköpsteam måste kunna balansera kostnadsbesparingar med kvalitet och servicenivåer. Detta kräver en förmåga att förhandla effektivt med leverantörer och att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar utan att ge avkall på kvalitet eller servicenivåer.

Dålig datakvalitet, system som inte är integrerade och brist på finansiering är de största hindren för att uppnå effektiv användning av digital teknik inom inköp.

CPO survey, Deloitte 2021
AdobeStock_272304277.jpeg

Vad krävs av dig som CPO?

Som inköpschef ansvarar du och ditt team för att verksamheten alltid har rätt resurser och material på plats. Det är ett tufft jobb, men som kan underlättas om du har rätt förutsättningar och IT-stöd.

För att lyckas med digital transformation inom inköp och upphandling, och ge dig förutsättningarna för att bli en framgångsrik "agil CPO", behöver din organisation en tydlig, genomarbetad digitaliseringsstrategi som är sanktionerad från ledningsnivå (en "digital road map"). 

När denna väl är på plats, kan du gå vidare med att analysera processer, identifiera flaskhalsar och områden där digitalisering skapar värde. När grundarbetet är gjort kan du börja jobba kontinuerligt med att automatisera handelsflödet. Att ta bort manuella mellansteg sparar inte bara pengar – det ger dig även flexibilitet att både byta ut leverantörer och system över tid utan att det blir omvälvande projekt.

I din roll behöver du kunna hantera:

  • Risk relaterad till material- och komponentbrist, leverantörskonkurser, och ha en beredskap för "svarta svanar" (t ex pandemier, effekter av klimatförändring, krig m.m.).
  • Processoptimering med kostnadskontroll.
  • Automatisering av handelsrelationer i hela flödet, Purchase to Pay (P2P)
  • Kombinationen av webb och traditionell EDI.
  • Utveckling mot omnichannel, även om ni är ett B2B-företag.

Hur iCore kan hjälpa dig

Vi på iCore har lång erfarenhet av att jobba strategiskt med digitalisering och integration, samt effektivisera och automatisera handelsrelationerna för företag med stora krav på leveransprecision.

Nästan alla våra befintliga användare nyttjar vår plattform för att effektivisera handelsutbyte med leverantörer och kunder. Ta en titt på våra kundcase nedan!

Vill du veta mer?

Kontakta oss