Våra produkter

iCore Integration Suite

Du kan köra vår flexibla och kraftfulla integrationsplattform i molnet, lokalt eller som en hybridlösning. Välj det alternativ som passar dig och din verksamhet bäst. Byt modell när omständigheterna förändras.

Flexibla integrationer

iCore Acceleratorer

Koppla ihop dina system snabbt med våra paketerade acceleratorer för kritiska företagsapplikationer, databaser och protokoll.

iCores acceleratorer inkluderar branschstandarder, praxis och anslutningar / processer för ett stort antal ledande applikationer.

Koppla ihop snabbt

iCore Portal

iCore Portal är vår kundportal, där du kan komma åt dina iCoresystem och ladda ner programvara.

Dina integrationstjänster

AIM (Application Integration Map)

Med iCores AIM (Application Integration Map) får du en klar och överskådlig bild av ditt integrationslandskap, och en ökad förståelse för hur dina system samverkar.

Visualisera integrationerna

AIM Illustration4 01 (1)