Våra produkter

Du kan köra vår flexibla och kraftfulla integrationsplattform i molnet, lokalt eller som en hybridlösning. Välj det alternativ som passar dig och din verksamhet bäst. Byt modell när omständigheterna förändras.

 Integrationsplattform översikt 

iCore Cloud

iCore Cloud är vår SaaS-lösning som ser till att din data alltid är uppdaterad och finns tillgänglig i alla funktioner och processer där den behövs.

Enkelt och bekvämt

iCore On-premise

iCore On-prem är vår integrationslösning för installation i egen infrastruktur. Det är en mycket väl beprövad plattform med fler 400 kunder i ett 30-tal länder. 

Kontroll i alla lägen 

iCore Hybrid

iCore Hybrid till för dig som lever i en "blandad" värld, med applikationer både lokalt och i molnet. Kanske har du äldre välfungerande system som du inte vill byta ut, men som behöver funka tillsammans med nya molnbaserade tjänster?

Mix and match

iCore Acceleratorer

Koppla ihop dina system snabbt med våra paketerade acceleratorer för kritiska företagsapplikationer, databaser och protokoll.

iCores acceleratorer inkluderar branschstandarder, praxis och anslutningar / processer för ett stort antal ledande applikationer.

Koppla ihop snabbt

iCore Portal

iCore Portal är vår kundportal, där du kan komma åt dina iCoresystem och ladda ner programvara.

Koll på integrationerna