AdobeStock_577585072.jpeg

Data och nya verktyg ritar om kartan för marknadsavdelningen

Marknadsföring och försäljning har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Företag har flyttat fokus från traditionella marknadsföringsmetoder till digitala metoder som marknadsföring i sociala medier, e-postmarknadsföring och content marketing. 

En annan betydande förändring är användningen av dataanalys, automatisering och artificiell intelligens - som har gjort det möjligt för företag att skapa mer personliga upplevelser för sina kunder. Utvecklingen har gått snabbast i B2C-segmentet, men de senaste åren har metoderna börjat användas även inom B2B som länge varit mer traditionell (med personliga säljkontakter, branschmässor m.m.). Omnichannel inom B2B börjar till exempel bli mer regel än undantag.

Med den tekniska utvecklingen kommer nya möjligheter, men också stora utmaningar.

För att förbli konkurrenskraftiga måste företag snabbt kunna anpassa sig till nya tekniker och trender. De måste också kunna hantera sina data effektivt och använda dem för att fatta välgrundade beslut. När all kundinteraktion sker via nätet krävs stora ansträngningar att skapa brand awareness och kommunicera värdet i den produkt eller tjänst man säljer. Man måste kunna kommunicera effektivt med sina kunder över flera kanaler, skapa innehåll som motsvarar målgruppernas behov och förse dem med lösningar på deras problem.

Early adopters har rapporterat att säljautomatisering bl a har frigjort resurser för mer kundkommunikation, och resulterat i högre kundnöjdhet, effektivitetsförbättringar (10-15%) samt ökad försäljning (upp till 10%).

McKinsey, 2020
AdobeStock_481288917.jpeg

Vad krävs av dig som CMO?

Utmaningen för många sälj- och marknadsavdelningar är att kontinuerligt samla in, värdera och agera på ny data från kunder och från marknaden i stort. Denna data skapas och används framförallt i:

  • E-handelsplattformen, navet för webbshop, betalningar och leveranser.
  • CRM-systemet, där all masterdata för kundintegrationer lagras.
  • Market automation-verktyget, som möjliggör en automatisk sälj- och marknadsföringsprocess som är anpassad efter kundens beteende genom hela köpresan. 

Som CMO behöver du: 

  • Skapa förutsättningar för att kunna agera snabbt - minimera time to market!
  • Kunna förse kunder och partners med de uppgifter de behöver för att göra affärer – NU! Du behöver kunna erbjuda en överlägsen "order to cash"-process.

För att kunna göra detta effektivt krävs, förutom bra organisation, integrerade system och automatiserade arbetsflöden.

Hur iCore kan hjälpa dig

Med iCore som integrationspartner kan du sätta kundupplevelsen i fokus. Vi ger dig de rätta förutsättningarna för att automatisera affärsprocesser och skapa en agil IT-miljö. Våra kunder menar att de blivit 20% mer produktiva med iCore!

Vill du veta mer?

Kontakta oss