AdobeStock_440503462.jpeg

IT och affärsutveckling är tätt sammanflätade

IT har gått ifrån att vara en supportfunktion till en viktig strategisk komponent för de flesta moderna företag och verksamheter. Det är även genom IT vi ser hur lönsamheten kan förbättras genom digitalisering, automatisering och flytt från egna servrar till molntjänster.

Utvecklingen har inneburit att IT-ansvariga har gått från att huvudsakligen drifta IT-system till att bli nyckelspelare i affärsutvecklingen. Ju mer IT-stöd i en verksamhet, desto större ansvar får CIO:n.

Man har gått ifrån att manuellt hantera uppgifter som att spara ner fakturor och beställningar i affärssystem och kunduppgifter i CRM-system, till automatiserade processer där data kan analyseras och bearbetas i realtid. Data som förr låg lagrat på egna servrar har dessutom flyttats till molnbaserade lösningar.

Vad krävs av dig som CIO?

Enligt analytiker kommer andelen av IT-budgeten som används för att ”hålla lampan tänd” (ren IT-drift) att fortsätta minska i framtiden. Det är också tydligt att allt fler applikationer flyttar till molnet.

Dessa trender öppnar upp för mycket innovation och flexibilitet på IT-området, och kräver en vaken CIO som förstår sig på affärsutveckling och kan prata verksamhetens språk.

Några viktiga insikter för en modern CIO:

  • Ta dig an rollen som pålitlig rådgivare till verksamheten. Kliv upp ur ”IT-grottan” och skapa ett gemensamt språk som alla kan förstå.
  • Du behöver ta ansvar för att skapa en IT-vänlig kultur i bolaget. Få dina kollegor att förstå att IT har en nyckelroll i affärs- och verksamhetsutvecklingen!
  • Var en sammanhållande kraft. När robotiserings- och automatiseringsverktyg blir tillgängliga för allt fler utanför IT-avdelningen, är det viktigare än någonsin att CIO kan hålla ihop alla digitala initiativ från medarbetare.

Vidare behöver du verka för att:

  • Ge verksamheten bättre koll på affärsprocesserna för att kunna automatisera och återanvända.
  • Optimera arbetsmönster och processer - se till att inte fastna i teknikoptimering och gränssnittsproblem.
  • Komma ifrån hårda beroenden på system-, person- och leverantörsnivå!

Globala slutanvändares utgifter för publika molntjänster beräknas växa med 23,1% 2021 till totalt 332,3 miljarder dollar, från 270 miljarder dollar 2020.

Gartner, 2021

Vi är din integrationspartner

Med iCore som integrationspartner får du förutsättningar för fullständig kontroll över ekosystem och arkitektur. Vi möjliggör best-of-breed och du behöver inte längre vara beroende av enskilda personer eller konsulter när de interna IT-projekten blir fler.

Våra lösningar bidrar till effektiv och affärsvänlig IT!

Kontakta oss