AdobeStock_271290077.jpeg

Purchase-to-pay – från manuellt kaos till automatiserad effektivitet

Purchase-to-pay (även kallad procure-to-pay, P2P) beskriver hela inköpskedjan från upphandling, via själva köpet, mottagningen och hanteringen av varan och tjänsten till betalningen.

Inköpskedjan involverar många personer och avdelningar i företaget. Dessutom berör inköpet flera olika IT-stödsystem, som exempelvis lagersystem och affärssystem eller motsvarande. Det är först när de samverkar med varandra som inköpskedjan blir effektiv.

P2P-processen innefattar flera steg som säkerställer effektivt inköp och betalning för varor och tjänster. Dessa steg inkluderar:

 1. Rekvisition – Inköpsavdelningen skickar inköpsförfrågningar för nödvändiga varor och tjänster. Detta sker oftast via ett e-procurementsystem eller inköpsmodulen i ERP.
 2. Godkännande – Ledningen granskar och godkänner eller avvisar inköpsförfrågningar baserat på budget och nödvändighet.
 3. Inköpsorder (PO) – Ett officiellt dokument skickas till leverantören med information om de önskade varorna eller tjänsterna och deras respektive kostnader.
 4. Mottagande – Organisationen tar emot varorna eller tjänsterna och kontrollerar att de överensstämmer med inköpsordern. Här används data från lagerhållningssystemet (WMS) som matchas mot inköpsordern. ERP-systemet uppdateras också med information om mottagna varor och eventuella avvikelser.
 1. Fakturabearbetning – Leverantörens faktura matchas med inköpsordern och godsmottagningen i AP Automation-systemet eller ERP-systemet. E-faktureringstjänster används för att konvertera pappersfakturor till digitala format och underlätta integrationen med AP Automation och ERP-system.
 2. Betalning – Organisationen behandlar och betalar fakturan via ERP-systemet eller med hjälp av AP Automation-systemet, vilket förenklar godkännande- och betalningsprocessen.
 3. Analys och rapportering – För att analysera och rapportera data från P2P-processen används BI-verktyg, som kan integreras med ERP-systemet och andra system för att ge insikter om inköpsmönster, leverantörsprestanda och potentiella kostnadsbesparingar.

Vilka är utmaningarna i inköpsprocessen?

Trots sin betydelse kan P2P-processen vara fylld av utmaningar, särskilt i organisationer som förlitar sig på manuella processer. Bland de vanligaste utmaningarna märks:

 • Mänskliga fel: Manuell datainmatning kan leda till fel, såsom felaktiga kvantiteter, priser eller leverantörsinformation, vilket kan orsaka betalningsförseningar och leverantörstvister.
 • Långa godkännandeprocesser: Manuella godkännandeprocesser kan vara tidskrävande, försena inköp och skapa flaskhalsar.
 • Brist på transparens: Utan korrekta spårningsmekanismer kan organisationer ha svårt att övervaka statusen för köpförfrågningar, leveranser och betalningar, vilket leder till ineffektivitet och ökar risken för bedrägerier.
 • Compliance/efterlevnad: Otillräcklig tillsyn kan resultera i bristande efterlevnad av interna policyer, regulatoriska krav eller leverantörskontrakt, vilket utsätter organisationen för juridiska och finansiella risker.

Automatisera Purchase-to-pay med iCore

Fördelarna med att automatisera P2P-processen är många och kan bland annat hjälpa företag att bli mer effektiva, minska felen och göra det enklare att leva upp till lagar och regleringar.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss