21_05_ICORE_Meeting_092.jpg

Vill du lyckas med digitalisering? Utgå från dina processer!

Satsa på processbaserad integration istället för dataintegration. Koppla ihop affärsmål, data och processer. Detta skapar lönsamhet och säkerställer att ni får ut maximalt av er digitalisering.

Se våra integrationspaket

Skapa en stabil grund

För att lyckas med digitalisering behöver ni ha koll på era affärsbehov och processer.

Samla viktiga stakeholders i organisationen och hjälps åt att kartlägga era processer. Försök att se bortom tekniken, och ducka inte för de svåra frågorna.

Undvik fallgroparna

Traditionellt sker integrationer i system- och applikationsprojekt.

Det leder till integrationer som ofta är direktkopplade med starka personberoenden, som saknar tryggheten av spårbarhet & larmfunktionalitet och inte kan återanvändas.

Hitta balansen

Verksamhetens krav på snabbrörlighet går inte alltid ihop med IT-organisationens krav på säkerhet.

Genom ett strukturerat integrationsarbete och en strategi för löst kopplade system/applikationer skapar ni en bra grund att stå på.

Vad kan iCore göra för dig?

Vi är en strategisk partner inom integration med över 20 års erfarenhet från över 3000 integrations- och automatiseringsprojekt. Vi vet vad som fungerar bäst – både nu och över tid!

  • Vi hjälper dig att analysera och effektivisera affärsprocesser. Vi arbetar alltid utifrån ett processperspektiv, istället för att fokusera enbart på systemen. Detta resulterar i mycket bra TCO! 
  • Vi utgår ifrån effektiva modeller och metodik baserad på erfarenhet från ett stort antal kunder i olika branscher. Vi har färdiga acceleratorer och integrationsmoduler som enkelt kan konfigureras för dina behov. Detta säkerställer snabb driftsättning av lösningar.
  • Vårt mål – snabba, effektiva leveranser i linje med dina affärsmål.

Se våra integrationspaket