AdobeStock_592685363.jpeg

Kompetensförsörjning, on/offboarding och lönehantering – utmaningar för HR

Mycket tid inom HR går fortfarande åt till handläggning av administrativa frågor. De största utmaningarna ligger i att hitta rätt kompetens samt att modernisera och digitalisera medarbetarresan. Det finns ett ökat behov av att utbilda chefer i att hantera nya arbetssätt, inte minst hybridarbete som blivit norm i vissa sektorer av arbetsmarknaden.

Det är svårare än någonsin att attrahera rätt talanger, och i takt med digitaliseringen stöps yrkesroller om, arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer. Företag kämpar med att hitta moderna och effektiva digitala lösningar och processer inom rekrytering och personalfrågor. 

AdobeStock_539939273.jpeg

Onboarding och offboarding av personal – en integrerad del av verksamheten 

För att säkerställa en smidig introduktion när företag växer och medarbetarna blir allt fler gäller det att ha välintegrerade automatiserade processer.

534912410.jpeg

Lönehantering – tidskrävande utan att bidra till ökad konkurrenskraft

Löneprocessen kan vara kostsam, komplicerad och svår att överskåda. Komponenter som påverkar löneutbetalningar är bland annat övertid, OB, resor, semestrar, VAB och utbildningsdagar. Utöver dessa finns kollektivavtal med olika avvikelser. 

Hur iCore kan hjälpa dig

Vi har hjälpt flera företag att bli mer effektiva och automatisera sina HR-processer, t ex onboarding och offboarding av personal.

Vill du veta mer?

Kontakta oss