iCore Bootcamp 2021 – KPI-paket

iCore Bootcamp 2021 – Henrik Molin, Business controller på iCore, förklarar hur du kan använda KPI:er för att förstå vilken nytta IT-lösningar bidrar med.