iCore Summit 2021 - Att bedöma och hantera digital affärsrisk

iCore Summit 2021 – Freddie Rinderud på Radar Group pratar om hur vi måste börja ta digital affärsrisk på allvar, när IT gått från att vara en egen ö till verksamhetens kanske viktigaste grundpelare.