iCore Summit 2021 - Paneldiskussion om IT, affärsutveckling och digital risk

iCore Summit 2021 - Panelen diskuterar IT:s roll i dagens (och morgondagens) affärsutveckling och hur man ska agera för att hantera digital risk. 

Panel:

  • Jessica Gidlund, Integrationschef, Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode)
  • Caroline Atelius, Manufacturing and Automotive Lead Sweden, Microsoft
  • Freddie Rinderud, Senior Advisor, Radar Ecosystems

Tidsstämplar (på ett ungefär):

00:00 Intro
01:10  Vad har IT med affärsutveckling att göra?
05:20 På vilka sätt kan IT vara ett hinder för affärsutveckling?
10:00 Hur överbrygger man gapet (i kunskap och perspektiv) som ofta finns mellan verksamhet och IT?
16:40 Vem är ansvarig för att värdera affärsrisk ur ett IT-perspektiv?
27:00 Hur kan man bli bättre på att prioritera och hantera digital affärsrisk?
36:10 Frågor från publiken
43:40 Avslutning och några kloka ord på vägen