iCore Summit 2022 - Vad behöver man veta om integration?

iCore Summit 2022 - Integration har gått från att vara ett "nödvändigt ont" till en förutsättning och en viktig värdeskapare. Thomas Madsen, marknadschef på iCore, förklarar iCores syn på integration.