iCore Summit 2022 - Var kan det uppstå problem eller hinder?

iCore Summit 2022 - Panelen diskuterar problem och hinder som kan uppstå i digitaliseringsprocessen.