iCore Summit 2023 – Definierade och digitaliserade verksamhetsprocesser

iCore Summit 2023 – I den här videon pratar iCores kunder och affärspartners om hur man kan omsätta data- och integrationsstrategier till faktiskt affärsvärde m h a väldefinierade processer. Att ha med sig affärsprocessperspektivet igen om ett helt projekt kräver fokus och uthållighet, vilket inte alla mäktar med. Ofta handlar det om att se till att man tappar så få bitar som möjligt på vägen.