AdobeStock_364161100.jpeg

"Fokusera på den nytta som trenderna tillför verksamheten"

Tomas Zorjan på iCore är expert på detaljhandel (retail) och har mångårig erfarenhet av att skapa kostnadseffektiva lösningar där affärsprocesser ska lösas med hjälp av it-stöd eller integration av olika system.

I framtiden ser han främst tre stora trender som detaljhandlare håller på att anamma. I branschen kallas de Omnichannel, Unified commerce och Composable commerce. 

– Omnikanal är väl det enda av de tre som har fått ett försvenskat ord, idén är att erbjudandet är detsamma oavsett vilken kanal som kunden handlar via.

– Unified commerce innebär ett arbetssätt inom handeln som samlar all data som har med dina kunder och försäljningskanaler att göra på ett ställe. Målet är att erbjuda kunderna en enhetlig köpresa, där de kan röra sig sömlöst mellan dina olika kanaler utan att behöva ’börja om från början’ med sina köp varje gång.

– Composable commerce är ett mer tekniskt begrepp som innebär att i ett handelssystem kunna använda flera olika system på samma gång. Det är kraftfulla applikationer som kommunicerar med varandra genom välformulerade API:er. Det gäller därför att bygga en lösning på en teknisk bas som möjliggör flexibilitet och att man utökar funktionaliteten genom att byta ut enskilda komponenter i stället för hela lösningar.

Gemensamt för alla koncepten är att IT-system på ett eller annat sätt måste samverka och integreras med varandra. Något system som har allt och kan tas "off the shelf" finns inte utan det är oftast små nischade system och applikationer som ska sättas ihop till en fungerande helhet. För att det ska vara möjligt måste systemen kommunicera med varandra vilket innebär att en stor mängd data flödar dem emellan. Många applikationer idag har en betydligt kortare livscykel än tidigare och en förutsättning för att byta ut dem, eller uppgradera, är en löst kopplad arkitektur där systemen inte hänger ihop med hårda kopplingar.

Data möjliggör en personanpassad kundupplevelse

– Tittar vi exempelvis på konceptet hybridshopping så är dessa i sin linda men kommer inom sin tid bli en del av vår vardag. Hybridshopping innebär att resan till köpet påbörjas online, exempelvis boka ett plagg som läggs undan i en viss butik, som kunden sedan besöker för att prova och handla.

En personlig kundupplevelse kan bara levereras genom att lära känna varje kund individuellt, då går det att komma nära vad kunden förväntar sig framöver. Data gör detta möjligt.

– Att använda all kunddata och analysera beteenden är inte bara bästa sättet att gå till väga, utan det sätt som ger konkurrensfördelar i både marknadsföring och försäljning.

Tomas Zorjan 5596.jpg

Att använda all kunddata och analysera beteenden är inte bara bästa sättet att gå till väga, utan det sätt som ger konkurrensfördelar i både marknadsföring och försäljning.

Tomas Zorjan, Key Account Manager

Förvärv och ägarbyte

Den snabba utvecklingen inom Retail innebär även att varumärken och butikskedjor slås samman eller byter ägare. När delar av en verksamhet byter ägare kan det uppstå en hel del svårigheter, framför allt när IT-systemen mellan bolagsverksamheterna sitter ihop. Tomas Zorjan minns speciellt en av iCores kunders situation.

– En stor ägarkoncern sålde av en hel butikskedja där alla IT-systemen satt ihop till en enhet. Vår uppgift blev att kapa alla kopplingar och skapa en helt ny IT-infrastruktur för den avknoppade butikskedjan. Samtidigt höll butikskedjan öppet som vanligt. Det var en tuff utmaning, men vi löste det. En viktig anledning till att iCore kunde lösa en så komplex situation var tack vare att iCore kom in i ett tidigt skede av processen och kunde vara med att planera hur själva separationen skulle gå till.

Tips från Tomas

– Bolla med oss på iCore tidigt, oavsett om det handlar om att utveckla affärsprocesser eller lösa upp befintliga verksamheter. Då kan vi skapa en lösning som blir både robust och flexibel samtidigt som man slipper göra justeringar efteråt. Som kund får ni den funktionalitet ni efterfrågar till en kostnadsmedveten prisbild.

Vi hjälper dig sätta ihop den bästa retaillösningen!

För att inte tappa försprånget på en marknad i ständig förändring, där kundernas förväntningar ökar konstant, och där tillgången till korrekt data är avgörande måste man agera proaktivt.

Vi på iCore har lång erfarenhet av att hjälpa retailbolag knyta ihop sitt digitala ekosystem och använda sin data på ett effektivt sätt.

Boka möte