AdobeStock_410583212.jpeg

Teknik som möjliggörare – inga svaga länkar

Att driva en butik, oavsett om det handlar om en nätbutik eller en fysisk butik, kräver en rad tekniska lösningar för att kunna t ex ge kunder och affärspartners korrekt, uppdaterad information om lager, beställningar och leveranser.

Många system ska interagera, och den tekniska utvecklingen går ständigt framåt. Den som inte följer med när nya tekniska framsteg introduceras riskerar att hamna på efterkälken när konkurrenterna anammar dem i stället. 

Teknik ska underlätta

Tekniska problem skadar kundernas förtroende. Produktinformation som saknas, check-outs som misslyckas eller varor som inte kan levereras på grund av felaktigt lagersaldo resulterar i besvikna kunder. Företag som vill behålla sin marknadsposition behöver anpassa befintliga lösningar till det nya.

Utifrån ett tekniskt perspektiv ska många IT-system samverka, system som i många fall kommer från olika leverantörer. Över tid uppkommer behov att lägga till ny funktionalitet eller ta bort de som inte används. 

Utmaningarna är många, bland annat:

  • Datasilos – retailföretag har ofta olika system och applikationer som lagrar kunddata, försäljningsdata, lagerdata med mera. Dessa datasilos kan göra det svårt att få en fullständig bild av verksamheten och kan leda till inkonsekvent data och fel.
  • Manuell datainmatning – Många retailföretag förlitar sig fortfarande på manuell datainmatning, vilket är tidskrävande och felbenäget. Detta kan leda till felaktigheter i data, vilket kan ha en negativ inverkan på beslutsfattandet.
  • Begränsad skalbarhet – När retailföretag växer måste deras system och applikationer kunna skalas upp för att möta de krav som ställs på ett större företag. Många äldre system och applikationer har dock inte utformats med skalbarhet i åtanke, vilket kan göra det svårt att utöka verksamheten utan att störa arbetsflöden.
  • Integrationsutmaningar – Att integrera olika system och applikationer kan vara en komplex och utmanande process. retailföretag måste se till att deras system kan kommunicera med varandra sömlöst, vilket kräver noggrann planering och utförande.
  • Datasäkerhet – Med den ökande mängden data som detaljhandelsföretag samlar in och lagrar är datasäkerhet ett växande problem. Detaljhandelsföretag måste se till att deras system och applikationer är säkra och att de följer reglerna för datasekretess.

Öka möjligheterna till digital innovation

För att kunna vara digitalt innovativ måste data nyttjas på rätt sätt. Det är en komplex teknisk utmaning att driva en lönsam retailverksamhet där behovet att ha koll på hela processen från tillverkning till leverans är en viktig framgångsfaktor.

En integrationsplattform minskar beroendet av olika applikationer och leverantörer, vilket gör det möjligt att alltid välja bästa produkten i varje kategori. Kopplingarna mellan systemen blir mer standardiserade och mindre personberoende.

Boka möte