AdobeStock_302471678.jpeg

Bygg för förändring – skapa dynamisk IT-infrastruktur

David Sonnerbäck på iCore har många års erfarenhet av både IT-system och industriell verksamhet. Idag är behovet av ökad flexibilitet inom industrins samtliga verksamhetsområden påtaglig, industrin genomgår en digitaliseringsprocess av aldrig skådat slag.  

– Bygg för förändring. Det är min rekommendation till alla inom industrin. På samma sätt som produktionsprocesser förändras tack vare teknisk utveckling och innovationer, pågår det en ständig förändring och utveckling av de IT-relaterade processerna. Därför är det så viktigt att utgå från helheten när IT-infrastrukturen ska vara dynamisk. Det är exakt det vi på iCore hjälper till med.  

Just-in-time är "in the past"

– Under decennier har begreppet just-in-time varit allenarådande. Insatsvaror skulle inte ligga på hyllor och vänta utan i princip ankomma precis innan de skulle användas. Det visade sig vara en ganska skakig strategi. Oväntade stopp i logistikkedjan resulterade i ingen produktion och därmed inga varor till kunderna.  

För att säkerställa att hålla produktionen i gång har därför företagarna återgått till olika lagerlösningar. En del bygger egna lagerlokaler, andra tar in tredjepartslösningar. Dessutom har själva leveranskedjan i sig ändrats i karaktär med många fler mindre nischade aktörer. Omstruktureringen innebär samtidigt att industrins IT-system behöver bli mer flexibla i sin struktur.  

23_40_iCore_portrait_5560_David S.jpg

Under decennier har begreppet just-in-time varit allenarådande. Insatsvaror skulle inte ligga på hyllor och vänta utan i princip ankomma precis innan de skulle användas. Det visade sig vara en ganska skakig strategi.

David Sonnerbäck, Key Account Manager

Företagen vill plocka russinen i kakan

– Grovt kan man säga att företagen idag inte vill ha eller kan bygga sina IT-lösningar baserade på en monolitisk plattform som förväntas ha allt, utan behöver ha funktionalitet som återfinns i mer specialanpassade applikationer, så kallade best-of-breed. Parallellt kräver de möjligheten att byta ut eller lägga till funktionalitet på ett enkelt vis. Navet i en sådan IT-lösningen blir därför en integrationsplattform. 

Att integrera applikationer och system är inget nytt, men skillnaden mellan hur det var förr och vad som är möjligt idag med en integrationsplattform som iCore erbjuder är enorm.  

Tips från David

– Integrationer mellan olika system har historiskt krävt mängder av konsulttimmar. Med iCore integreras alla applikationer, funktionalitet och hela system på ett "kirurgiskt" sätt i en plattform. Det blir därför mindre riskfyllt och integrationsarbetet utförs till en betydligt lägre kostnad. Det är helt enkelt bättre på alla vis och passar industriverksamheter perfekt.

Integration för industriföretag

Vi på iCore har lång erfarenhet av att hjälpa industriföretag använda data från produktionsprocess, leverantörskedja och kunder för att integrera sina system och automatisera sina affärsprocesser.

Boka möte