526956182.jpeg

Kontroll över affärsprocesserna – skapa affärsmöjligheter av utmaningar

Det är små marginaler inom industrisektorn, både vad gäller insatsvaror och tidsåtgång. Därför är ambitionen att skapa långsiktiga affärsrelationer mellan olika parter och på så vis få kontroll över exempelvis leverantörspriser, men såklart även att fakturering fungerar smidigt. Även eftermarknad och service spelar en stor roll för att säkerställa att funktioner och produkter fungerar som de ska. 

En viktig faktor för att förbättra sina affärsmöjligheter är att förenkla konsolidering, vid t ex företagsköp. Den nya verksamheten måste på enkelt sätt integreras med den befintliga, trots att den kanske har helt andra affärskritiska IT-system. IT-system får inte vara ett hinder för utveckling utan ska främja nya möjligheter. 

IT-system måste samverka

Kontroll över affärsprocesser skapas när verksamheters IT-system har integrerats och kan samverka. Därför ska exempelvis affärssystemet samverka med logistiksystem och fakturering ske per automatik. Effektivitet skapas när olika system på ett lätt sätt kan integreras till en gemensam affärsprocess. Det innebär att systemen ska vara anpassningsbara då det finns ett behov av att lägga till ny funktionalitet eller ta bort och ersätta med annan lösning. 

Vi hjälper industriföretag skapa effektiva affärsprocesser

Vi på iCore har lång erfarenhet av att hjälpa industriföretag använda data från produktionsprocess, leverantörskedja och kunder för att effektivisera sina affärsprocesser. 

Boka möte