AdobeStock_118968274.jpeg

Strömlinjeformade produktionsprocesser – samverkan och integration

Att sitta på ett för stort lager är inte kostnadseffektivt. Samtidigt vill man till varje pris undvika en situation där materialbrist leder till produktionsstopp och uteblivna leveranser.

Målet är att ha ett lagom stort lager så att produktionen löper väl hela tiden. Det gäller även den färdiga produkten som ska skeppas i väg – är efterfrågan större än vad som har producerats finns risken för förlorade affärer. Ett jämnt flöde in och jämnt flöde ut är det mest effektiva. Företag som har möjlighet att kontinuerligt matcha data från efterfrågan och sälj med data från produktionslinan, lager och leverans har enorma konkurrensfördelar 

De flesta industriföretag samarbetar tätt med underleverantörer och kunder, och ofta använder man noggrant specade konfigurationer i kommunikationen mellan parterna. På produktionslinan kan ett sådant samarbete vara komplicerat, framför allt ifall det är flera olika konfigureringar som ska tas hänsyn till. Ju effektivare samverkan är med underleverantörer och kunder, desto effektivare blir produktionen. 

Samarbete kräver systemsamverkan

Industriföretagens olika produktionssystem måste integreras med såväl underleverantörers som köpares system för att logistik och lager ska bli så effektivt som möjligt. När lagersaldot når en viss nivå vet underleverantören att det är dags att skicka nytt material och när produkten är producerad tar logistikfirma vid och hämtar till slutkunden. Integration mellan olika samverkande system i produktionslinan är avgörande för att skapa effektivitet i produktionsprocessen. Ifall en förändring – konfigurering – görs sker en direkt omställning i alla led i produktionen. 

Vi hjälper industriföretag skapa effektiva affärsprocesser

Vi på iCore har lång erfarenhet av att hjälpa industriföretag använda data från produktionsprocess, leverantörskedja och kunder för att effektivisera sina affärsprocesser. 

Boka möte