AdobeStock_141375321.jpeg

Teknik gör det enklare – integration ger styrka

Industriföretag är teknikintensiva. I produktionen finns maskiner som drivs manuellt av personal eller som är automatiserade med exempelvis robotar.

För att produktionsprocessen ska kunna skötas effektivt krävs ett smidigt flöde av insatsvaror, och för att kunna hantera detta måste lager- och logistikfunktioner integreras med produktionsprocessen. Genom affärssystemet säkerställs effektiva inköp- och faktureringsprocesser och med beslutstödsfunktionalitet ges återkoppling kring hur väl produktionen fungerar. 

Teknik ska underlätta

En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Brister i inköpsprocessen kan leda till att produktionslinan stannar för att det saknas komponenter. På motsvarande sätt kan det bli stopp ifall det är fullt i lagret för att det inte går att få iväg produkterna till slutkunden, eller för att man missbedömt efterfrågan. 
Utifrån ett tekniskt perspektiv är det många IT-system som ska samverka, system som ofta kommer från olika leverantörer. Dessutom finns kanske behovet av att, över tid, lägga till ny funktionalitet eller ta bort det som inte används. Förändringar i IT-ekosystemet ska vara enkel att genomföra och utan risk för att produktionen drabbas. 

Vi hjälper industriföretag skapa effektiva affärsprocesser

Vi på iCore har lång erfarenhet av att hjälpa industriföretag använda data från produktionsprocess, leverantörskedja och kunder för att effektivisera sina affärsprocesser. 

Boka möte