AdobeStock_106067507.jpeg

Kostnadseffektiva interna processer – digitala verktyg

Alla inom offentliga verksamheter känner av kostnadskrav och att vara ansvarsfull med resurserna som härstammar från våra gemensamma skatteintäkter.

Det ställer stora krav på verksamheterna att ha kostnadseffektiva interna processer, som exempelvis inte utföra dubbelarbeten eller arbeten som kräver extra mycket manuell handpåläggning. 

En del offentliga verksamheter kan behöva dela information med andra inom samma organisation eller mellan olika organisationer. Då är det viktigt att säkerställa att uppgifterna är korrekta samt att enbart de som har behörig får ta del av dem. Effektivisering minskar kostnaderna, men det får inte vara på bekostnad av informationssäkerheten. 

Dela information kräver systemintegration

För att minska manuellt arbete och öka effektiviseringen kan digitala verktyg vara avgörande i arbetsprocessen, såsom att digitalt dela information mellan varandra. Då krävs det att kunna integrera system mellan varandra, med allt vad det innebär i informationssäkerhet och spårbarhet för att säkerställa att enbart behöriga får tillgång till korrekta uppgifter. 

Vi ger offentliga verksamheter de rätta digitala förutsättningarna

I mer än 20 år har iCore hjälpt offentliga verksamheter att skapa ordning i sin digitala oreda och använda sin data på ett säkert och effektivt sätt.

Boka möte