AdobeStock_403491240.jpeg

"Skaffa en integrationsstrateg(i)"

Jonas Agartz på iCore är specialist på IT-relaterade verksamhetsprocesser för offentlig sektor. Med offentlig sektor menas myndigheter, förvaltningar och liknande organisationer som på ett eller annat sätt har kopplingar till statlig, regional eller kommunal styrning.

Offentlig verksamhet skiljer sig mot det privata näringslivet – även om processerna kan vara snarlika så har de olika syften.

Säkerhet är A och O

Säkerheten menar Jonas Agartz är något som kommer att bli ett ännu viktigare fokusområde framöver. Det handlar inte enbart om att förhindra att någon hackar sig in i ett system, utan även att data inte "smiter ut" och kommer på villovägar.

– Information som läcker ut kan alltid leda till rättsliga åtgärder oavsett aktör, men konsekvensen av en läcka skiljer sig åt. Inom näringslivet samlas ofta uppgifter om kunderna i en kunddatabas eller CRM-system, och i exempelvis ett sjukhus samlas liknande information i ett patientregister. I båda fall sparas data, men om kunddata kommer på vift kan det vara besvärande eller kostsamt för företaget, men om patientdata läcks ut kan det vara förödande för de patienter som drabbas. 

Skyddade uppgifter ska aldrig kunna röjas för att de råkat få andra säkerhetsklassningar i en annan databas eller applikation. Det är något som blir extra viktigt när allt fler system kopplas samman med varandra.

Ordning och reda på IT

– Verksamheter inom offentlig sektor går från att fungera i "stuprör", både internt inom organisationen som mellan myndigheter och förvaltningar, till att behöva samköra olika system med varandra. Det blir mycket data att hantera och bara genom att ha ordning kan man upprätthålla hög säkerhet.

Just ordning och reda är lite av honnörsord på iCore. Med iCores integrationsplattform byggs tydlig struktur i den oreda av data som integration av olika system kan innebära. Det går att illustrera med en tallrik spagetti.

– Om varje spagetti motsvarar en koppling mellan två system är det lätt att se hur en knippe spagetti blir omöjligt att överblicka. Och om ett problem uppstår, hur lokaliserar man det, och hur löser man det? Det är just detta dilemma som går att förhindra med en integrationsplattform. Man kan se det som en smart kopplingsdosa med full spårbarhet som möjliggör övervakning, och som framför allt skapar större säkerhet i datahanteringen.

– Ju fler system som ska integreras, desto mer komplex blir helheten. Det blir extra tydligt inom den offentliga sektorn som hämmas av verksamheter som organiseras och fungerar i stuprör.

23_40_iCore_portrait_5340_Jonas A.jpg

Ju fler system som ska integreras, desto mer komplex blir helheten. Det blir extra tydligt inom den offentliga sektorn som hämmas av verksamheter som organiseras och fungerar i stuprör.

Jonas Agartz, Key Account Manager

Några tips från Jonas 

– Utse en ansvarig för integrationsarbetet som tar fram en integrationsstrategi. Att integrera olika system är vanligt idag, men kommer bli en grundförutsättning för alla verksamheter framöver. Det behövs en person som har det övergripande ansvaret för hur datautbytet mellan olika system ska se ut, som förstår vad det i praktiken innebär och på ett pedagogiskt sätt kan förklara för andra medlemmar i organisationen vad säker och effektiv datahantering kräver. 

Integration för offentlig sektor

I mer än 20 år har iCore hjälpt offentliga verksamheter att skapa ordning i sin digitala oreda och använda sin data på ett säkert och effektivt sätt.

Boka möte