AdobeStock_265535255.jpeg

Teknik gör det möjligt – få en helhet av delarna

Teknik är något som ska göra det komplicerade enkelt och skapa möjligheter. Många gånger kan det upplevas som att det är tvärtom.

Offentliga verksamheter behöver förhålla sig till många förordningar och lagar som reglerar hur teknik ska hantera information, exempelvis med digitala identiteter, systemägare och kryptering. Samtidigt finns där behov av att få en helhet av alla delar. 

Offentliga verksamheter såsom myndigheter och förvaltningar använder ofta specialapplikationer som är framtagna för ett specifikt syfte. För att minska manuellt arbete och risken för fel, behöver dessa vara integrerade med andra applikationer och system. Då kanske behovet finns att stänga av vissa systemfunktioner som inte behövs. Överordnat allt handlar det om att med teknik minska det manuella arbetet och samtidigt få ordning och reda på de uppgifter som hanteras. 

Spårbarhet nyckeln

När det går att spåra hur den digitala datan har använts och bearbetats, då skapas även kontroll i verksamheten. På så vis går det även säkerställa att uppgifterna är uppdaterade och korrekta. Det går även skapa effektivare rutiner där exempelvis en inrapporterad felaktighet går direkt till den verksamhet där den hör hemma. Allt detta är möjligt med teknik där varje del i sig skapar en fungerande helhet.

Vi ger offentliga verksamheter de rätta digitala förutsättningarna

I mer än 20 år har iCore hjälpt offentliga verksamheter att skapa ordning i sin digitala oreda och använda sin data på ett säkert och effektivt sätt.

Boka möte