AdobeStock_120568761.jpeg

Trygghet, öppenhet och säkerhet

Den offentliga verksamheten med sina förvaltningar och myndigheter står till allmänhetens förfogande. Det skapar förväntningar hos medborgarna att de ska få den hjälp de behöver och den information som de önskar. 

Samtidigt är det viktigt att inte fel information lämnas ut eller att personer eller företag får tillgång till uppgifter de inte har behörighet till. Det innebär att varje process måste vara säkrad enligt GDPR och att det finns spårbarhet i hur informationen hanteras. 

Även externa aktörer, som privata företag inom exempelvis vård och omsorg eller verksamma inom områden som kräver tillstånd eller motsvarande av myndigheter och förvaltningar ska enkelt kunna integreras i gemensamma systemlösningar. Annars skapas manuellt dubbelarbete vilket inte bara generar ineffektivitet och merkostnader utan lämnar även utrymme för misstag vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Digitala processer förenklar

Digital närvaro via webben förenklar för både användaren som de inom offentlig verksamhet. Med spårbarhet genom alla digitala processer säkerställs att uppgifter nås fram endast till dem de är avsedda för. På så vis skapas den öppenhet som efterfrågas samtidigt som det blir ordning och reda i hanteringen. 

Vi ger offentliga verksamheter de rätta digitala förutsättningarna

I mer än 20 år har iCore hjälpt offentliga verksamheter att skapa ordning i sin digitala oreda och använda sin data på ett säkert och effektivt sätt.

Boka möte