AdobeStock_187312509.jpeg

Rätt vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt

I logistikprocessen är det ofta flera aktörer inblandade. Det kan exempelvis vara ett flertal olika leverantörer som skickar varor till ett lager som transporteras av olika speditörer via fartyg, flyg, järnväg och lastbil.

Ett stort antal aktörer kombinerat med höga krav på spårbarhet, ställer såklart höga krav på samverkan mellan aktörernas system. En ytterligare viktig faktor är att det ska vara enkelt att addera in nya partners i systemlösningen, exempelvis en tillfällig leverantör eller en ny kund, i syfte att minska det manuella arbetet.

Vad gäller data förlitar sig ett modernt transport- och logistikföretag på data om fraktrutter, leveranstider, bränsleförbrukning, fordonsservice, m.m. Genom att analysera denna data kan företag identifiera områden för förbättringar och optimera sin verksamhet för att minska kostnader och förbättra kundnöjdhet.

IT-system måste samverka

För att få effektiva logistikkedjor är det viktigt att alla parters IT-lösningar samverkar på ett effektivt sätt. Systemen behöver integreras, vilket kan vara en utmaning eftersom en del har standardlösningar, och andras är specialutvecklade efter deras behov. Därtill finns behovet att även integrera interna system, såsom affärssystemet och CRM-systemet, till en effektiv helhet.

Vi ger transport- och logistikföretag de rätta digitala förutsättningarna

Vi på iCore har lång erfarenhet av att hjälpa transport- och logistikföretag att integrera sina processer och system så att de kan leva upp till sina tuffa affärskrav.

Boka möte