AdobeStock_457515172.jpeg

"Se till att plocka det bästa av det bästa"

Magnus Rodell på iCore är expert på Supply Chain, det vill säga lager- och logistikkedjor, och har mångårig erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete inom logistik.

– De företag som har bäst Supply Chain-lösningar kommer att stå som vinnare i framtiden. Det är nämligen de som kan säkerställa att kunderna får sina varor i tid till ett pris som anses rimligt. Det gäller både business-to-business och konsumentmarknaden.

Lagerhållning en ny framgångsfaktor

Just in time, JIT, har under decennier varit den rådande planeringsfilosofin för logistik och distribution, men har visat sig ha svagheter varför många företag ställer om till ett mer traditionellt sätt att hantera sitt lager. Parallellt har distributionsmarknaden på mycket kort tid ändrat karaktär med många nya aktörer.

– Fram tills nyligen har fokus inom Supply Chain varit inflödet av varor, men har numera vänts till utflödet. Det vill säga att för företagen har det blivit viktigare att säkerställa leveransen av varorna än att effektivisera processerna att få in dem. Det innebär att företagen i allt större utsträckning satsar på att hålla lagerkapacitet av insatsvaror och vi ser till och med hur de största industriföretagen numera investerar i att bygga lagerbyggnader.

Det är dock inte alla som bygger nya egna lagerlokaler, de ser sig istället om efter andra lösningar, exempelvis tredjepartslogistiker, som med sina anläggningar kan ombesörja ett flertal företags lagerbehov. På så vis skapas rationell lagerhållning med god kvalitet i försörjningen av insatsvarorna.

Nya digitaliserade aktörer utmanar

I logistikkedjan har det på kort tid skett en markant förändring. Från nästan oligopolliknande förhållande med få aktörer har det kommit en rad nya som på olika sätt kan förse kunderna med sina beställda varor. Det är boxar, cykelbud och andra tjänsteföretag som ser nischade möjligheter. Deras marknad har till stor del skapats tack vare digitaliseringen genom att koppla ihop olika IT-system med varandra.

– Nyckeln i transformeringen ligger i att det ska vara enkelt för beställande företag att jacka in eller jacka ur nya distributionskanaler. Det är det vi kallar för att integrera olika IT-system. Om det ska göras enkelt behövs en integrationsplattform som, i stället för att koppla "allt till allt" (även kallat punkt-till-punkt), gör systemen mer strukturerade, överblickbara och dokumenterade. Med en integrationsplattform kan även tidigare integrationer återvinnas och brukas igen, vilket skapar effektivitet och ekonomi. Det ger flexibilitet som innebär att det går snabbt att addera in eller ta bort en ny distributör/kanal, säger Magnus Rodell.  

23_40_iCore_portrait_5183_Magnus R.jpg

Nyckeln i transformeringen ligger i att det ska vara enkelt för beställande företag att jacka in eller jacka ur nya distributionskanaler. Det är det vi kallar för att integrera olika IT-system.

Magnus Rodell, Key Account Manager

Stresståliga distributionskedjor behövs

Distributionskedjor är mycket känsliga. Ifall det blir ett brott på dem så kommer inte varor att kunna levereras. Och extra känsligt blir det när flera aktörers system ska bindas ihop. Tack vare en integrationsplattform blir hela systemet mer robust. Magnus Rodell minns en situation där en kunds IT-system drabbades av virus, ett problem som riskerade sänka hela företaget, men där iCore fann en lösning på kort tid. 

– Eftersom iCores integrationsplattform ligger som ett lager mellan olika system känner den även av var ett eventuellt fel finns och det blir därför lättare att ta fram åtgärder.

Tips från Magnus

– Idag och i framtiden gäller att måste man plocka det bästa av det bästa. Någon standardlösning finns inte utan det handlar om att sätta ihop olika IT-system till en fungerande helhet. Med andra ord spelar just integrationen mellan systemen en betydande roll. Har man koll på läget och gör rätt från början, då kommer resten att nästan sköta sig själv.

Integration för transport & logistik

Att alltid kunna leverera rätt vara till rätt plats, och vid rätt tidpunkt, är en stor utmaning som vi kan hjälpa till att lösa med vår expertis och tekniska plattform.

Boka möte