534912410.jpeg

Minimera tidskrävande lönehantering

Personer anställs och slutar. Vissa verksamheter har anställda på timbasis och andra på tillsvidareanställning eller projekt. Många parametrar behöver knytas ihop. Snabbt blir löneprocessen resurskrävande och hos många företag är lönehanteringen fortfarande helt manuell.

Manuella och "analoga" processer där anställda lämnar in kvitton och andra pappersbaserade underlag för sin lönekörning ökar risken för felaktigheter och kan ibland skapa frustration i organisationen. Mycket onödigt manuellt arbete krävs, som i stället kunnat ägnats åt vinstgenererande verksamhet.  

Anställningsavtal och löner 

Att hantera olika anställningsavtal, anställningsunderlag och avtal blir enklare genom automatisering, där avtal skapas och signeras digitalt. Men även interna förändringar och avslut hanteras av HR i det digitala verktyget. Genom en digitaliserad process kan denna information enkelt rulla vidare till lönesystemet, smidigt och säkert.

Hur iCore kan hjälpa dig

Vi har hjälpt flera företag att bli mer effektiva och automatisera sina HR-processer, t ex onboarding och offboarding av personal.

Vill du veta mer?

Kontakta oss