AdobeStock_369028425.jpeg

Dags hitta en ersättare till BizTalk?

En effektiv integrationsplattform ska inte märkas. Den håller igång kritiska affärsprocesser utan att du behöver ägna någon större tanke åt det. Många har upplevt detta med Microsoft BizTalk, en on-premise middleware för integration som funnits med under lång tid och har tjänat sitt syfte väl.

Men nu när BizTalk närmar sig end-of-life är det hög tid att granska sin integrationsstrategi. Det är ett tillfälle att inte bara byta plattform, utan att ta ett omtag och optimera dina integrationslösningar för att bättre uppfylla dina behov och accelerera dina tillväxtmål. 

iCore Integration Suite tar dina integrationer till nästa nivå 

Att flytta dina integrationer är inte nödvändigt bara för att bibehålla processerna utan också för att maximera värdet av dem. För att inte hamna på efterkälken gentemot konkurrenterna är det klokt att börja planera övergången redan nu.  

I dagens komplexa företagsmiljö krävs ökad samverkan mellan IT-system. Utan en välgenomtänkt struktur bland integrationerna blir det lätt att tappa bort sig och svårt att felsöka om något går fel. Historiskt har det varit utmanande att ändra strukturen hos BizTalk, med följden att det t ex varit besvärligt att byta ut enskilda system.

iCore Integration Suite synliggör dina integrationsprocesser och är byggd för "best-of-breed" vilket gör det lätt att ta bort och lägga till system och applikationer. Du kan anpassa en integration på några timmar, vilket möjliggör en smidig testning av olika lösningar för att maximera värdet. iCore fungerar till stor del som BizTalk men lägger till en nivå av kontroll, spårbarhet och larmhantering som ger större handlingsutrymme. 

BizTalk vs. iCore Integration Suite  

Så vilka är skillnaderna egentligen? Och hur skulle de påverka dig? 

BizTalk och iCore fungerar på liknande sätt eftersom de till stor del bygger på samma enterprise-integrationsmönster. Det som skiljer dem åt är att iCore Integration Suite: 

 • Kan köras som tjänst (iPaaS), on-premise eller som hybrid beroende på dina önskemål. 
 • Stödjer fler integrationsmönster. 
 • Har starkt stöd för utveckling av EDIFACT-integrationer. 
 • Har inbyggd övervakning av integrationsflöden med flexibla notifierings- och rapporteringsmöjligheter. 
 • Erbjuder taggning av resurser och kopplingar för att berika rapportering. 
 • Tillhandahåller prioriteringar av kritiska flöden. 
 • Erbjuder kryptering av känsliga data. 

Hur påverkar detta dig och din verksamhet?

Med iCore får du: 

 • En kompetent helhetslösning för integration som långsiktigt möter era behov med moderna arkitekturer. Förberett för att hantera API:er, filflyttar, Google PubSub, Azure Service Bus och Event Hub, EDI m.m. Kombinera ny och traditionell teknik i en sammanhållen lösning.
 • Bättre flexibilitet eftersom du enkelt kan modifiera dina integrationer och experimentera med olika lösningar.  
 • Snabb överblick över alla integrationer. Verktyg för övervakning av integrationer så du snabbt kan åtgärda eventuella driftproblem som påverkar er verksamhet.  
 • Möjlighet att skapa komplexa funktioner utanför iCore, som anropas från iCore-flödet.
 • Möjlighet till synkrona operationer (API management) med fördelar från asynkrona integrationsmönster. 
 • Möjlighet att extrahera data och händelser från flöden för realtidsanalys i ditt datalager. 
 • Acceleratorer / snabbkopplingar till olika ERP, standarder (EDIFACT etc.), protokoll (SOAP, REST, FTP etc.). Du behöver inte köpa till motsvarande Biztalk360, eftersom dessa funktioner finns inbakade i iCores utbud.  
 • Du sänker din totalkostnad för integration. 
23_51_Peter Bengtsson_03169_srgb.jpg

Med iCore får du inte bara en lösning som fungerar sömlöst i bakgrunden, utan också en dynamisk plattform som främjar 'best-of-breed' strategier, undviker teknisk inlåsning och öppnar upp nya affärsmöjligheter. Det är den problemfria integrationsupplevelsen som moderna företag behöver för att stödja och utveckla sin verksamhet.

Peter Bengtsson, Enterprise Architect på iCore

iCore + Azure = a perfect match

För att ersätta Biztalk föreslår Microsoft en övergång till Azure Integration Solutions, som är mer komplicerat och nästan alltid kräver utvecklarkompetens. Jämfört med Azure är iCore mer low-code, och fördelaktigt för företag som inte har egna utvecklare. Men i de fall där vissa integrationer passar bättre för Azure, kan iCore samverka med Azure. Vilket ger dig fördelen att även få den översikt och spårning som iCore erbjuder. 

Upptäck möjligheterna med iCore 

Under mer än 20 års tid har iCore försett kunder med hållbara integrationslösningar. Vi har åtskilliga exempel på implementeringar från det tidiga 2000-talet som fortfarande är i drift och som står som ett bevis på vår pålitliga och långsiktiga approach. Vi håller oss uppdaterade på branschens trender och stödjer de senaste integrationsmönstren för att säkerställa att våra kunder har tillgång till de mest innovativa och effektiva lösningarna.

Med iCore som er integrationspartner tar ni ett viktigt steg mot en mer dynamisk och framtidssäker digital infrastruktur. Vårt engagemang är att stödja er i varje steg av denna övergång, från planering till genomförande och långsiktigt stöd. Vi har med framgång hjälpt ett antal kunder att ersätta Biztalk med iCore, bl a Dun & Bradstreet (fd Bisnode) och Speed Group.

Vill du ha integrationslösningar som håller över tid? Välkommen att boka ett kort möte för att berätta om din situation och se hur vi kan hjälpa dig till den lösning som passar dina behov bäst.