AdobeStock_369028425.jpeg

BizTalk når end-of-life – iCore är vägen framåt!

Microsoft har nyligen meddelat att BizTalk Server, en tidigare populär on-premise middleware för integration, närmar sig sitt definitiva "end-of-life". Med slutdatum för mainstream support satt till 11 april 2028 och utökad support fram till 9 april 2030, står många företag inför ett viktigt beslut.

Det kan verka som att det finns gott om tid, men för en framåtblickande organisation är det avgörande att inte förlora tempo i strävan efter tillväxt och digitalisering. Att skjuta på övergången till en ny plattform kan begränsa era ambitioner och ge konkurrenterna en fördel.

Varför byta från BizTalk till iCore?

iCore erbjuder en modern, kraftfull och skalbar integrationsplattform som kan köras on-prem, i molnet eller som en hybridlösning. Med iCore får ni inte bara en mer modern och framtidssäkrad approach, men också en plattform som historiskt sett har undvikit "breaking changes". Det innebär att våra kunder har kunnat upprätthålla och uppgradera sina integrationer över tid utan att behöva bygga om dem. Vi hjälper er att minska er teknikskuld och bygger en modern infrastruktur som är anpassad för ständiga marknadsförändringar, vilket ökar er förhandlingsfrihet mot applikationsleverantörer.

Fördelar med iCore Integration Suite:

  • Flexibilitet: En arkitektur byggd på löst kopplade applikationer som gör det möjligt att fokusera på affärsprocesserna.
  • Överblick och kontroll: Marknadens mest avancerade spårbarhet och larmhantering för alla integrationer, vilket minskar felsökningstiden och ger den end-to-end kontroll du önskar.
  • Minskad risk för inlåsning: Välj applikationer som bäst passar er verksamhet (best-of-breed), utan att vara beroende av en specifik leverantör.
  • Allt-i-ett lösning: Sammanhållen administration och överblick över ert applikations- och integrationslandskap.
  • Obegränsad integration och kommunikation: Förberett för att hantera API:er, filflyttar, Google PubSub, Azure Service Bus och Event Hub, EDI m.m. Kombinera ny och traditionell teknik i en sammanhållen lösning.

Planera för framtiden

Att modernisera era integrationer bör vara en prioriterad del av er digitala strategi. Genom att göra förändringar steg för steg och strukturera era integrationer skapar ni en mer lättrörlig och effektiv organisation. Det är dags att röra sig bort från punkt-till-punkt-integrationer och istället investera i en lösning som stödjer en mer löst kopplad och dynamisk integrationsstrategi.

Vi hjälper er i övergången till effektivare integration 

Med iCore som er integrationspartner tar ni ett viktigt steg mot en mer dynamisk och framtidssäker digital infrastruktur. Vårt engagemang är att stödja er i varje steg av denna övergång, från planering till genomförande och långsiktigt stöd. Vi har med framgång hjälpt ett antal kunder att ersätta Biztalk med iCore, bl a Dun & Bradstreet (fd Bisnode) och Speed Group.

Är ni redo att utforska hur iCore kan transformera ert företags integrationer? Kontakta oss för att diskutera era specifika behov och hur vi kan hjälpa er att navigera igenom denna övergång.