Integrationsprojekt priser

Paketerade integrationsprojekt med fast pris. Vi bygger och driftsätter integrationer anpassade efter dina affärsbehov.

S – Standardintegration

10 000 SEK

Vi konfigurerar våra färdiga integrationskomponenter, utvecklar regressionstester och driftsätter lösningen i er produktionsmiljö. Allmän uppföljning och felhantering ingår.

Typiska scenarion:

 • Filkommunikation 1 till 1 (filflytt)
 • Grundläggande dataöverföring mellan två standardiserade applikationer.
 • Byte av en befintlig integration som är standardiserad och dokumenterad och inte kräver formatförändring.

M – Paketerad integration

30 000 SEK

Vi utgår ifrån mallar och best practices, utvecklar regressionstester och driftsätter lösningen i er produktionsmiljö. Allmän uppföljning och felhantering ingår.

Typiska scenarion:

 • Använda våra integrationsmallar, acceleratorer och utföra mindre anpassningar mellan två applikationer.
 • Använda våra standardiserade mellanformat/  meddelanden för vanliga transaktioner, som beställningar, kundinformation, produktinformation, fakturor etc.
 • "All data finns i datan" - ingen berikning från annan app krävs.
 • Standardiserade API:er används.
 • Standardrapportering och uppföljning.

L – Paketerad integration, anpassad och utökad

60 000 SEK

Vi utgår ifrån mallar och best practices, utvecklar regressionstester och driftsätter lösningen i er produktionsmiljö. Allmän uppföljning och felhantering ingår.

Typiska scenarion:

 • Använda våra integrationsmallar, acceleratorer och utföra anpassningar av dessa.
 • Avancerade API:er används.
 • Anpassning av våra eller skapande av nya mellanformat/meddelanden. 
 • Data behöver berikas, förfinas eller "tvättas".

XL – Kundanpassad integration

Pris på offert

Vi gör en förberedande analys, bygger alla integrationsflöden och driftsätter lösningen. Utveckling av regressionstest ingår.

Vill du ha hjälp med att välja projektpaket?

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den bästa varianten för dig.