Integrerad ärendehantering!

Jira-mjukvaran är konstruerad för att programvaruteam ska kunna planera och släppa programvara av hög kvalitet.

JiraSW_logo_square.png

Processautomatisering och optimering

Alltid på - 100% automatiserad lösning - inget manuellt arbete i kärnprocesserna. Total ägandekostnad minskar med mer än 25%.

Synlighet och kontroll 

Få en fullständig översikt över dina processer, öka affärsintelligensen och förutsäg problem innan de uppstår.

Väx med tiden

Standardisera delningen av kunddata - Lägg enkelt till eller ta bort applikationer och affärsprocesser. Bli mer flexibel och skapa grunden för kontinuerlig förändring. Skapa synergier med andra intressenter.

Jira är ett task management system som innehåller både ärendehantering och projekthantering. Integrationen av iCore och Jira Atlassian gör att din verksamhet kan synkronisera och hämta data från iCore eller tredje part, och enkelt presentera denna i JIRA till alla nivåer i din organisation (IT, Business, Finance, C-nivåer, etc.). Data kan såklart även hämtas från Jira och delas med iCore och andra applikationer.

Händelsestyrda flöden i iCore, kombinerat med standardiserad tickethantering i JIRA, möjliggör skalbara lösningar där data som hämtas från olika slutpunkter modifieras och / eller presenteras i olika riktningar.

Alla iCore-acceleratorer innehåller inbyggd funktionalitet för datatransformering, processautomatisering, övervakning och larm. Data som hämtats från olika datapunkter behandlas, berikas och valideras i iCore, varifrån den kan presenteras med JIRAs standardticketmetoder, till exempel:

  • Sök
  • Skapa
  • Lägg till kommentar
  • Hämta kommentar
  • Bifoga fil

Alla iCore-acceleratorer innehåller inbyggd funktionalitet för datatransformering, processautomatisering, övervakning och larm.

Vill du veta mer om hur du kan integrera Jira?

Kontakta oss