Gör kunddata tillgänglig i hela företaget!

iCore Accelerator för Lime CRM hjälper dig att ansluta alla system som används i dina kundrelaterade processer (t ex din ERP, e-handelsplattform, kundtjänstportal, BI-plattformar) på ett standardiserat sätt till ett fast månadspris och implementeringskostnad.

lime-color-rgb.png

Processautomatisering och optimering

Alltid på - 100% automatiserad lösning - inget manuellt arbete i kärnprocesserna. Den totala ägandekostnaden (TCO) minskar med mer än 25%.

Synlighet och kontroll 

Få en fullständig översikt över dina processer, öka affärsintelligensen och förutsäg problem innan de uppstår.

Väx med tiden

Standardisera delningen av kunddata - Lägg enkelt till eller ta bort applikationer och affärsprocesser. Bli mer flexibel och skapa grunden för kontinuerlig förändring. Skapa synergier med andra intressenter.

iCore Lime CRM-acceleratorn är konfigurerad för att automatisera delning av kunddata i hela företaget, till exempel:

  • Företagsdata
  • Kontaktinformation
  • Dokument
  • Information om affärsstatus
  • Avtal & kontrakt

Alla iCore-acceleratorer innehåller inbyggd funktionalitet för datatransformering, processautomatisering, övervakning och larm.

Vill du veta mer om hur du kan integrera Lime CRM?

Kontakta oss