iCore Hybrid

iCore Hybrid till för dig som lever i en "blandad" värld, med applikationer både lokalt och i molnet.

Varför ska du välja iCore Hybrid?

Behåll dina legacysystem

Fortsätt köra dina äldre (legacy) system lokalt, och lansera nya eller uppdaterade applikationer i molnet.

 

Flexibilitet

Använd lokal infrastruktur för kritiska applikationer eller känslig data. Använd molnet för applikationer som kräver skalbarhet eller global tillgänglighet.

 

Balanserade kostnader

Balansera löpande driftskostnader (molnet) med kapitalinvesteringar i förväg (lokal infrastruktur).

 

Så funkar det

En hybrid integrationslösning använder hybridintegrationstekniker som möjliggör kommunikation och datautbyte mellan moln- och lokal infrastruktur. Det kan innebära användning av VPN-tunnlar, hybrid-EAI (Enterprise Application Integration) verktyg och hantering av dataflöden mellan moln- och lokalt baserade system.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår hybridlösning och om den skulle passa dina affärsbehov?

Kontakta oss