IntegrationPlatform.jpg
Nyheter

iCore Integration Suite v4.4.1 är ute nu!

iCIS v4.4.1 finns nu tillgänglig för alla som kör lokala installationer av iCIS (on-premise). Denna release fokuserar huvudsakligen på förbättrad säkerhet:

  • Förbättringar av publicering/konsumtion av Web API:er och konsumtion av SOAP-API:er.
  • Utökat stöd för hantering av certifikat i iCore Script.
  • Förenklad konfiguration av säkerhet kopplad till Azure AD.

Detaljerad information finns i What's new och Release notes.