Nyheter

Kommande förändringar i iCore Integration Suite

Under Q4 2024 och Q1 2025 genomför vi moderniseringar i arkitekturen i iCore Integration Suite, som kommer påverka funktionalitet i produkten.

Vi kommer att informera i god tid innan du behöver göra nåt, men om du vill veta mer om förändringarna och hur de påverkar din lösning redan nu, kontakta din representant på iCore Professional Services.   

Här är en lista på förändringar som kommer, och en påminnelse om sådant som redan är genomfört:

  • Web API:er – Web API:er med target host version v1 kommer fasas ut, och ersättas av v2 som har supporterats sedan 2023. Läs mer här: Web APIs target host version.

  • Användarhantering och autentisering – Entiteterna User och User groups tas bort. Detta kan ha påverkan på implementationer som använder entiteterna i komponentdefinitioner och entitetsfilter.

  • PowerShell – iCore PowerShell console tas bort och kan ersättas av valfri generisk konsollapplikation. iCore Powershell module ersätts av en uppdaterad version.

  • Run Component tool (command line version) – Detta verktyg är utfasat sedan 2019, men tas nu bort permanent. Notera att detta inte gäller applikationen Run Component tool som kommer finnas kvar.

  • iCore Trig – Ett verktyg för kommandotolken för att skapa Event. Utfasat sedan 2020, men tas nu bort permanent. 

  • iCore API COM – Genererar Event från externa källor. Verktyget tas bort.

  • RemoteInput – Genererar Event från externa källor. Verktyget tas bort.