Hardware and software.jpg
Nyheter

Uppdatering: Viktig info ang. kommunikation med MS Office 365 / Exchange online

Vi har nyligen släppt en ny version av iCore Integration Suite som innehåller stöd för Microsoft Modern Authentication i mailklienter. Du behöver installera uppdateringen och göra ändringar i dina integrationsflöden i god tid innan Oktober 2022.

I oktober 2022 kommer Microsoft av säkerhetsskäl ta bort möjligheten att använda "basic  authentication" för att autentisera mot Office 365 / Exchange online. Istället måste alla användare använda "modern authentication" som bygger på ett Oauth 2.0-flöde med certifikat och klientnycklar (client secrets).

Vad behöver du göra?

Du behöver göra följande:

  • Konfigurera tillstånd (permissions) för att skicka och ta emot mail i den applikation där autentisering görs (t ex Azure AD).
  • Ladda ner och installera den nya versionen av iCIS.
  • Manuellt göra ändringar i alla komponentdefinitioner som innehåller aktiviteter och objekt som kommunicerar med Office 365.
  • Vi har publicerat uppdateringar av paketen Common, Reporting och GFC (filkommunikation) som berörs av ändringen. Du behöver installera dessa och även göra manuella ändringar i komponentdefinitionerna, på samma sätt som i punkten ovan.

Viktiga länkar

iCore:

Microsoft:

Övrigt:

Har du frågor?

Om du är osäker på hur du ska tillväga, kontakta vårt service center.