API led connectivity

Håkan Holm, CTO på iCore, ger en introduktion till "API-led Connectivity" och hur du kan tillämpa de grundläggande principerna när du arbetar med API:er i iCore.