iCore Cloud/Hybrid connection

iCore Bootcamp 2020 – Jonas Emanuelsson och Olof Wistrand, integrationskonsulter på iCore, pratar om hur man bygger hybridlösningar med iCore och Azure.