Vägen till molnet

iCore Bootcamp 2021 – On-premise, moln eller hybrid? Hur fungerar en hybridmiljö? Presentatör Håkan Holm, CTO och integrationsevangelist.