Teamwork9.jpg

Hitta balansen mellan affärsrisk och IT-risk

Organisationens krav på snabbrörlighet går inte alltid ihop med IT-avdelningens krav på säkerhet.

Enligt en rapport från Radar Ecosystem ("Från IT-säkerhet till digital affärsrisk", 2021), prioriterar svenska företag snabb digital utveckling högre än strategisk säkerhet, teknisk säkerhet och utbildning inom säkerhet.

Rapporten fastslår att detta sannolikt innebär både begränsningar i förmågan att bedöma och hantera risk, samt en konkret, förhöjd risk för verksamhetspåverkan eller förlust av affärskritiska data.

Freddie Rinderud.jpg

Du måste sätta ett pris på risken. Sluta gå på magkänsla och subjektiva analyser. När ett visst riskscenario blir verklighet - vad kostar det då, i kronor och ören? Det är så du måste tänka.

Freddie Rinderud, Radar Group

Säkra upp och bli mer effektiv

System med direktkontakt genom integration är en potentiell säkerhetsrisk. Ett sätt att minska denna risk, och samtidigt göra organisationen mer snabbrörlig, är att undvika direktkopplingar mellan system. 

Genom ett strukturerat integrationsarbete och en strategi för löst kopplade system/applikationer skapar ni en bra grund att stå på. Det ger er samtidigt en möjlighet att byta eller uppgradera system/applikationer på ett säkert och smidigt sätt.

Kontakta oss