21_06_ICORE_Meeting_1236.jpg

iCore Professional Services – så jobbar vi!

Det är kanske inte den traditionella konsultmodellen, men genom att arbeta agilt i team har iCore fått en starkare känsla av gemenskap, snabbare leveranser och ett bättre kunskapsutbyte.

- Idag har vi ett närmare samarbete där varje medlem i teamet känner att de bidrar till en gemensam insats. Detta har minskat stress och skapat en trevligare arbetsmiljö, säger Sofia Lundberg, förändringschef och integrationskonsult på iCore och ansvarig för att utveckla den agila arbetsmetoden.

Konsultgruppen består av konsulter, säljare och supportpersonal vilket gör att fler personer är direkt involverade i kundleveransen. Tillsammans garanterar teamen att varje kunds integrationsprojekt slutförs i tid och med bästa möjliga resultat. Varje team leds av en team coach.

Ett team kan arbeta med flera kunder samtidigt, och medlemmarna väljer sina uppgifter från en daglig backlog. Varje kund har en kontaktperson på iCore som är ansvarig för att hålla en dialog med kunden samt säkerställa leveranser. Varje person i teamet är dock väl insatt i kundens behov och integrationsutmaningar.

Att vara medlem i teamet innebär att du alltid har kollegor nära till hands. Teamen består av både juniora och seniora iCore-anställda.

- Fokus ligger dock inte på anställningstid – målet är att skapa kompetensdiversitet med en blandning av arkitekter, projektledare, utvecklare etc. Alla team har den kollektiva kompetens som krävs för att ta sig an kunduppdrag.

Hur är det att arbeta på iCore Professional Services?

- Nya kollegor placeras omedelbart i ett team och börjar arbeta nära tillsammans med de andra medlemmarna. Du har alltid någon att be om hjälp eller bara brainstorma med. Vi har upplevt att den här metoden skapar en bättre arbetsmiljö, säger Sofia Lundberg.

iCore har kontor i Stockholm och Göteborg, där det senare kontoret har en öppen planlösning utan tilldelade skrivbord. Medlemmarna i ett team tenderar ofta att sitta tillsammans, något som har ökat känslan av gemenskap hos företaget.

- Naturligtvis arbetar vi ibland på kundernas kontor, som i en traditionell konsultroll. Fokus är att vara flexibel och göra det enkelt för alla att arbeta.

Hur ser den agila processen ut?

Varje morgon träffas teammedlemmarna för en daglig standup. Dagens uppgifter diskuteras - vad som ligger nära till hands, vad som kräver extra uppmärksamhet och så vidare. Allt för att se till att tidsramarna hålls.

Refinement / förfining är veckomöten inom teamen, som används för att utvärdera inkommande uppgifter och göra prioriteringar.

Ungefär en gång i månaden utvärderar teamen i efterhand sitt arbete och tittar närmare på hur teamen har utvecklats ("Retrospective"). Vad har fungerat bra, vad behöver förbättras? Enkelt uttryckt - det gör de agila teamen mer agila.

- Vi har också en kodgranskning, där medlemmarna tittar på sitt arbete tillsammans med en kollega. Huvudsyftet är naturligtvis att förbättra leveransen till våra kunder, men det är också en möjlighet till lärande och självförbättring.

Kompetens och kunskap är en stor del av iCores leverans. Ett enkelt sätt för anställda att förbättra sig kan generera större värde för kunderna.

- Att arbeta agilt har ökat samarbetet inom företaget och skapat ett större kunskapsutbyte, men det viktigaste är att våra kollegor trivs och gillar att komma in på jobbet varje dag, säger Sofia Lundberg.