Teamwork5.jpg

Integrera på rätt sätt

Integration är mycket mer än att ”bara” översätta och flytta data från en plats till en annan. En smart och väl genomförd integration tar bort onödigt manuellt arbete och skapar stora effektivitetsvinster – men då krävs att integrationen är helt automatiserad och fullt ut stödjer den process som ska digitaliseras.

Traditionellt sker integrationer i system- och applikationsprojekt. Det leder ofta till typisk "integrationsspagetti", som karaktäriseras av:

  • Direkta kopplingar mellan system och appar (punkt-till-punkt).
  • Starka personberoenden (bara en eller kanske ett par personer vet hur integrationen är uppsatt).
  • Bristfällig dokumentation
  • Låg återanvändbarhet
  • Ingen spårbarhet eller larmfunktionalitet.

Det är också vanligt idag att när verksamheten köper IT-system så löser man sina behov utan att blanda in IT-avdelningen. Detta silotänk gör att det blir mycket svårare att dela relevant data över flera funktioner inom företaget.

Tänk på att det som i stunden kan verka vara den billigaste, snabbaste och enklaste lösningen oftast kommer att kosta mångfalt i underhåll över tid. 

Jobba strukturerat

IT och verksamhet måste samarbeta för att nå högst effektivitet och bästa och smartaste lösningarna. Om du tar dig tid att tänka och arbeta igenom dina förväntningar kan vi lova dig en bättre och över tid mer kostnadseffektiv lösning.

Ett strukturerat och processorienterat sätt att arbeta med integration resulterar i ett mycket snabbare sätt att ställa om och förändra processer och system/applikationer.

Bryt ner, dela upp och bli snabbare – det skapar lönsamhet!

Kontakta oss