21_05_ICORE_Möte_141.jpg

Planera ditt integrationsprojekt

För att lyckas med integration, digitalisering och automation behöver du ha koll på dina affärsbehov och processer. IT och verksamhet måste jobba ihop – lär er att lyssna på och ta lärdom av varandra!

Skapa rätt förutsättningar

Samla viktiga stakeholders i organisationen och hjälps åt att kartlägga era processer. Försök att se bortom tekniken, och ducka inte för de svåra frågorna. Tanken är att ni inte bara ska digitalisera och automatisera era existerande processer, utan även hitta utrymme för förbättringar och tänka i nya banor. 

När ni väl har informationen på plats, kommer ni få ut mycket mer av era digitaliseringsprojekt.

Definiera projektet och MVP

Försöker man lösa allt på en gång brukar det sluta med ett havererat projekt. Välj istället ut en begränsad del och definiera en MVP (Minimum Viable Product).

Bestäm er för vad som är viktigast för er – snabb leverans, hög kvalitet eller lågt pris. Det är svårt att få allt, och när ni bestämt prioritet är det mycket enklare att hitta vägen framåt och sätta en ambitionsnivå och arbetstakt som organisationen mäktar med.

Vi är din guide på resan!

Vi på iCore har lång erfarenhet av att analysera och kartlägga affärsprocesser. En sak vi lärt oss är att om vi gemensamt genomför det förberedande arbetet kommer resten gå mycket snabbare och smidigare. Vi avgör tillsammans hur vi bäst ska uppfylla dina förväntningar på projektet.

Resultatet blir effektivare affärsprocesser inom företaget och mot kunder och leverantörer, vilket leder till direkt ökad lönsamhet!

Kontakta oss